TwitterFacebook

Ostrołęka: Mieszkańcy wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym

Ostrołęka wspólnie z ponad dwoma tysiącami miast na całym świecie sprzeciwiła się zmianom klimatycznym. Ostrołęcka młodzież spotkała się przy Punkcie Informacji Europejskiej w Ostrołęce, aby razem pokazać, że ekologia ma dla nich znaczenie.

Ostrołęcki Młodzieżowy Strajk Klimatyczny był jednym z ponad 60, które odbywały się w Polsce. Protesty odbyły się specjalnie przed szczytem klimatycznym ONZ, który będzie miał miejsce w Nowym Jorku 23 września. Zebrani po przez wspólny protest chcieli wyrazić swoje niezadowolenie z bezczynności władz wobec problemów klimatu.

Podczas spotkania w Ostrołęce, które odbyło się w ogrodzie europejskim Punktu Informacji Europejskiej uczestnicy mogli wyrazić swoją opinie, oraz zostawić po sobie wpis na plakatach wiszących przed ogrodem. Jednak najbardziej istotne były postulaty zebranych, które mają przyczynić się do poprawy życia na póki co jedynej z nam znanych planecie stwarzającej do tego warunki. Protestujący wymagali:

  1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
  2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
  3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.
  4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.
  5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.
  6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Tego samego dnia podobny protest odbył się w partnerskim Ostrołęce niemieckim mieście Meppen. W obu miejscowościach widoczny był plakat „Ostrołęka Meppen” mający na celu pokazać solidarność miast w związku z problemami klimatycznymi na Ziemi.

Protest odbył się 20 września.

Mateusz Święcicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *