RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Milionowa dotacja na Żłobek Miejski

Ponad 1 283 000 zł dofinansowania pozyskał Urząd Miasta Ostrołęki. Dzięki dotacji powstanie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Ostrołęce.

Placówka powiększy się o niewykorzystywane dotąd pomieszczenia o powierzchni ok. 140 m kw., stworzy nowe miejsca dla 25 maluchów. Powstaną m.in. sala zabaw – bawialnia z jadalnią, sypialnia dla dzieci, kuchnia główna, kuchenka mleczna, zmywalnia naczyń, łazienki dla dzieci i personelu, szatnia. W projekcie zaplanowano także zakup wyposażenia utworzonych pomieszczeń, w tym niezbędnych materiałów dydaktycznych. Na zewnątrz budynku żłobka dla stworzonej grupy 25 dzieci wykonany zostanie plac zabaw. Ponadto zatrudniony zostanie personel merytoryczny (opiekunki) i specjalistyczny (woźna) niezbędny do funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt ma na celu ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 3 osób pozostających bez pracy oraz 17 osób posiadających zatrudnienie zamieszkujących miasto Ostrołęka. Realizowany będzie w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. Skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

Obecnie w żłobku miejskim jest 45 miejsc dla dzieci, których liczba po remoncie wzrośnie do 70. Gruntowny remont pomieszczeń pozwoli stworzyć idealne dla warunki dla małych ostrołęczan.

Planowana wartość projektu to 1 603 840,12 zł w tym dofinansowanie: 1 283 072,08 zł. Uchwała zatwierdzająca projekt ma zostać podjęta na najbliższej sesji rady, która odbędzie się 28 maja. Jest to wymóg formalny i niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

UM Ostrołęka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *