RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Nagrody w dziedzinie kultury przyznane

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik przyznał nagrody na 2020 rok za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury pięciorgu zasłużonym artystom, literatom i działaczom: Czesławowi Parzychowi, Karolowi Samselowi, Zenonowi Kowalczykowi, Edycie Marii Pliszce-Późniewskiej oraz Mariannie Pokorze.

Na podstawie przyjętej na początku bieżącego roku uchwały podmioty związane z działalnością kulturalną mające siedzibę na terenie naszego miasta mają możliwość zgłaszania kandydatur do nagrody do 31 marca każdego roku. Niestety rozwój epidemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły prawidłowe i terminowe złożenie wniosków oraz powołanie i zebranie kapituły właściwej do ich oceny.

W związku z tym Prezydent Łukasz Kulik zdecydował o rozpatrzeniu pięciu zgłoszeń do nagrody nadesłanych poza trybem przewidzianym w uchwale i po ich pozytywnej opinii dokonanej przez Komisję Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Rady Miasta skorzystał ze swojego uprawnienia do przyznania nagród z własnej inicjatywy. Wszyscy tegoroczni nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne za całokształt swej działalności. W tej samej kategorii we wrześniu bieżącego roku nagrodę z inicjatywy Prezydenta otrzymała także Czesława Lewandowska.

Zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki Czesław Parzych został doceniony za wieloletnie prowadzenie Kroniki Miasta Ostrołęki, współorganizację Klubu Literackiego Narew oraz autorstwo licznych tomików wierszy, opowiadań, obszernych prac o charakterze historyczno-regionalnym, szkiców literackich, a także wielu krótszych publikacji związanych z historią naszego miasta.

O uhonorowanie działalności Karola Samsela zawnioskowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Posiadający tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych ostrołęcki poeta i literaturoznawca zyskał uznanie za dokonania wyrażone w postaci licznych publikacji, redakcji Ostrołęckiego Rocznika Literackiego Przydroża, współtworzenia Grupy Poetycko-Literackiej Literatorium, wieloletniej współorganizacji Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego „Qpiszewiada” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego „Dionizje”, a także organizacji i prowadzenia licznych spotkań poetyckich, konkursów, debat, koncertów muzyczno-poetyckich i warsztatów literackich dla młodzieży.

Ostrołęckie Centrum Kultury przedstawiło kandydaturę Zenona Kowalczyka, autora projektów plakatów prezentowanych na licznych ogólnopolskich wystawach oraz twórcy wielu uznanych logotypów i znaków graficznych, wieloletniego kierownika galerii sztuki współczesnej, a także organizatora licznych wystaw indywidualnych.

Kandydaturę Edyty Marii Pliszki-Późniewskiej zgłosił Związek Kurpiów w uznaniu zasług w popularyzatorstwie regionu kurpiowskiego i Miasta Ostrołęki poprzez organizację wycieczek krajoznawczych, prowadzenie warsztatów, pokazów kulinarnych i rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych, prowadzenie zajęć w ostrołęckich szkołach, przedszkolach i placówkach dla osób niepełnosprawnych, współpracę z polonijnymi szkołami białoruskimi i ukraińskimi, a także liczne publikacje i nagrania.

Drugą osobą zgłoszoną przez Związek Kurpiów jest Marianna Pokora, którą uhonorowano za promocję regionu kurpiowskiego i Miasta Ostrołęki poprzez działalność edukacyjną w placówkach oświatowych, prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów rękodzielniczych i etnograficznych dla dorosłych, a także aktywny udział w spotkaniach, kiermaszach, wystawach i prezentacjach z zakresu kultury ludowej.

Z troski o bezpieczeństwo i z potrzeby unikania kontaktu bezpośredniego w imieniu mieszkańców Ostrołęki oraz całego samorządu podziękowania za kulturalne reprezentowanie naszego miasta zostały przekazane wszystkim nagrodzonym drogą pocztową.

UM Ostrołęka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four − two =