RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Nauczycielka SP nr 6 wyróżniona

Anna Dziełak, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce, została wyróżniona w IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Gratulujemy. 

Pani Anna Dziełak jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce. W swojej codziennej pracy wyróżnia się: kreatywnością, wdrażaniem nowych metod nauczania, które motywują uczniów do osiągania sukcesów edukacyjnych i sumiennością w wykonywaniu swoich obowiązków. Ponadto stosuje różnorodne formy przekazywania wiedzy oraz inspiruje uczniów  do  podejmowania twórczych działań, rozwijania zainteresowań i wychodzenia ponad przeciętność.
              
Zaangażowanie w pracę oraz twórcze działania nauczycielki, na co dzień, zauważa i wspiera dyrektor Dorota Kupis, dlatego też z własnej inicjatywy zaproponowała Annie Dziełak wzięcie udziału w konkursie „Edukreator na Mazowszu” w kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” w miastach i gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
           
Konkurs polegał na opisaniu, w formie prezentacji Power Point, swoich dokonań za ubiegły rok szkolny ukazujących kreatywność i pomysłowość w prowadzeniu lekcji oraz umiejętność inspirowania uczniów  do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań z uwzględnieniem zagadnień kulturowych. Następnie komisja oceniała dokonania, przyznając punkty za: wykorzystanie elementów kulturotwórczych podczas lekcji prowadzonych w ramach podstawy programowej, tematykę dotyczącą upowszechniania dziedzictwa narodowego i ochrony kultury; poziom kreatywności i pomysłowości prowadzonych zajęć programowych i dodatkowych; udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz zdobyte przez uczniów nagrody i wyróżnienia w ubiegłym roku szkolnym; zdobyte  przez nauczyciela w ubiegłym roku szkolnym  wyróżnienia i nagrody potwierdzające zaangażowanie w pracy.  

UM Ostrołęka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + nine =