RN
TwitterFacebook

Ostrołęka. Nowy wiceprezydent miasta poszukiwany. Ogłoszono konkursu na to stanowisko

Urząd Miasta w Ostrołęce ogłosił nabór na stanowisko wiceprezydenta. Dokumenty można składać do 15 czerwca. 

Może to być powiązane z internetowymi wygłupami obecnego zastępcy włodarza miasta. Na zachowanie Macieja Kleczkowskiego podczas ostatniej sesji Rady zwróciła uwagę radna PiS Ewa Żebrowska Rosak:

– Mieszkańcy naszego miasta wstydzą się, że taka osoba reprezentuje nas, a niemieszkańcy naszego miasta po prostu śmieją się z nas, że właśnie mamy takiego wiceprezydenta.

Przypomnijmy też, że Maciej Kleczkowski 16 stycznia został uznany za winnego czterokrotnego zatajenia w oświadczeniach majątkowych pożyczki w kwocie 15 tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Ostrołęce wymierzył mu karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

Konkurs na stanowisko wiceprezydenta Ostrołęki – wymagania

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
4) Wykształcenie – wyższe.
5) Doświadczenie zawodowe – staż pracy minimum 6 lat.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych,
2) umiejętność dobrej organizacji pracy, komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres, umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi,
3) preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: prawniczym, administracyjnym, ekonomicznym, lub zarządzanie.
4) preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności na stanowisku kierowniczym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) zastępowanie Prezydenta Miasta w przypadku jego nieobecności,
2) nadzorowanie w szczególności prowadzenia spraw z zakresu: planowania przestrzennego, pomocy społecznej, spraw obywatelskich i rejestracji stanu cywilnego,
3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta.
3. Informacja o warunkach pracy:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie powołania,
2) praca będzie wykonywana w budynku urzędu, przy pl. gen. Józefa Bema 1 w Ostrołęce,
3) bezpieczne warunki pracy,
4) praca wymagać może przemieszczania się,
5) duża samodzielność,
6) częsty kontakt z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz przedstawicielami środków masowego przekazu,
7) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.

Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy:
1) CV, list motywacyjny.
2) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy. W przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty, potwierdzające wymagany staż pracy.
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wg załączonego wzoru do ogłoszenia o naborze.
6) Wykaz załączonych dokumentów.
7) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę jak imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór.

Mateusz Święcicki/UM Ostrołęka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 3 =