RN
TwitterFacebook

Ostrołęka. Pieniądze na działalność sportową do rozdzielenia

Milion trzysta tysięcy złotych podzieli Miasto Ostrołęka na kulturę fizyczną w mieście. Otwarty konkurs ofert podzielony jest na wspieranie w sporcie dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych dla wymienionych grup wiekowych.

Urząd miasta podzielił konkurs na trzy kategorie:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży. Wskaźniki: Liczba planowanych treningów i imprez, liczba uczestników, formy aktywności, stopień zmiany sprawności fizycznej uczestników zadania 
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych seniorów. Wskaźniki: Liczba planowanych treningów i imprez, liczba uczestników, formy aktywności, stopień zmiany sprawności fizycznej uczestników
    zadania
  3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, w tym Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wskaźniki: Liczba planowanych wydarzeń, liczba uczestników, formy aktywności, liczba materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Na poszczególne kategorie Urząd Miasta chce przeznaczyć kolejno 850 tysięcy złotych, 300 tysięcy złotych i 150 tysięcy złotych. Oferty przyjmowane są do 21 stycznia 2020 roku.

W 2019 roku do podziału było 1,6 miliona złotych i kategorie ofert były inne. Największe wsparcie otrzymało Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona, które otrzymało 185 tys. złotych. Wyniki tegorocznego konkursu powinny być znane w lutym.

Mateusz Święcicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *