RN
TwitterFacebook

Ostrołęka. Pieniądze na kulturę do podziału w 2020 roku

270 tysięcy złotych jest do podziału na kulturę w Ostrołęce. Miasto ogłosiło właśnie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Oferty mogą być składane w trzech kategoriach:

  1. Społeczne lokalne inicjatywy kulturalne, popularyzacja tradycji i historii regionu oraz przedsięwzięcia artystyczne realizowane dla mieszkańców Miasta Ostrołęki.
  2. Działalność edytorska i wydawnicza popularyzująca wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniająca dorobek
    ostrołęckich twórców.
  3. Dokumentowanie historii najnowszej Miasta Ostrołęki, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych w formie Kroniki Miasta Ostrołęki.

Na pierwszą z kategorii miasto chce przeznaczyć 198 tys. zł, na drugą 60 tys. zł a na trzecią 12 tys. zł, czyli dokładnie tak, jak w 2019 r.

Oferent musi obligatoryjnie:

  • wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.
  • wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ofertę oraz wygenerowane w systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

W zeszłym roku największe wsparcie, w pierwszej kategorii i ogólnie w konkursie, otrzymało Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce na IV Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”. Wydarzenie zostało dofinansowane kwotą 35 tysięcy złotych. W kategorii drugiej największe wsparcie trafiło do Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego, które na projekt Album „Festiwal Sztuki 3M – materiał, medium, metafora” otrzymało 18 tysięcy 800 złotych. Do dokumentowania historii Ostrołęki ofertę zgłosiło tylko Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, które na ten cel dostało całą pulę – 12 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat konkursu dostępne jest na stronie Urzędu Miasta Ostrołęka.

Mateusz Święcicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *