RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: RIO unieważniło uchwałę dotyczącą nieudzielenia absolutorium prezydentowi

Uchwała z końca sierpnia nieudzielająca absolutorium prezydentowi Łukaszowi Kulikowi jest nieważna. To opinia kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca decyzji rady miasta Ostrołęki.

Nie jestem zaskoczony – komentuje ostrołęcki radny Paweł Niewiadomski:

– Z protokołu przebiegu sesji nie można w sposób jasny i klarowny było ustalić, jakie tutaj stricte konkretne zarzuty natury fiskalnej czy też związanej z wykonaniem budżetu były poruszane. A tak jak wielokrotnie wskazywałem i wskazuję to chociażby orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, no nie można skupić się na wybranych elementach realizacji budżetu, a trzeba w tym zakresie odnosić się do całościowego wykonania. 

Decyzja RIO skutkuje uniemożliwieniem ewentualnego referendum:

– W porównaniu chociażby z tą procedurą dotyczącą wotum zaufania, tutaj wystarczy tylko własnie nieudzielenie tego absolutorium i to już automatycznie otwiera drogę do rozpisania tego referendum, a w przypadku wotum zaufania muszą to być dwa nieudzielone wotum zaufania, jedno po drugim, które dopiero daje tą możliwość wystąpienia z taką inicjatywą rady miasta o przeprowadzenie referendum.

Przypomnijmy, że 13 radnych było przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi Ostrołęki. 9 zagłosowało za przyjęciem uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *