RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych.

W ostatnim czasie w Ostrołęce wiele firm zrezygnowało ze statutu zakładów pracy chronionej. Wynika to między innymi ze zrównania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacanego pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy.

1 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przez pracodawców. Spowodowało to zrównanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla wszystkich pracodawców.

Zakłady pracy chronionej muszą spełniać więcej rygorystycznych przepisów i to zniechęciło wielu pracodawców – mówi pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ostrołęka Marek Olszewski. Muszą mieć specjalny fundusz rehabilitacyjny, muszą pilnować wydatkowania z tego funduszu. Muszą również bardziej rozliczać się statystycznie z PFRON-em i to wszystko zniechęciło wiele tych zakładów. One po prostu jakby nie mają w tym interesu.

Pracodawcy z chronionego rynku pracy muszą także przestrzegać procentowego udziału osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Widząc trudności w zatrudnianiu osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, pracodawcy wolą przyjąć do pracy osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy bez większych zobowiązań – dodaje Marek Olszewski. Firmy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zrównanie dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych dla wszystkich pracodawców przyczyniło się także do braku atrakcyjnej pracy dla osób niepełnosprawnych.

Z miastem Ostrołęka utworzyliśmy spółdzielnię socjalną, która zatrudnia obecnie 16 osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach. W większości są to jednak usługi sprzątające. Zatrudniamy też kilka osób w telemarketingu. Niestety na chwilę obecna nie mamy innych, bardziej atrakcyjnych zleceń – mówi Marek Olszewski.

Obecnie w powiecie ostrołęckim istnieją tylko cztery zakłady pracy chronionej.

Anna Sutuła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *