RN
TwitterFacebook

Ostrołęka: Samorząd chce współpracować z miastem Sokal na Ukrainie

List intencyjny o wzajemnej współpracy podpisali w minionym tygodniu Vadim Kondratyuk, burmistrz miasta Sokal na Ukrainie, prezydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik i przewodniczący rady miasta Wojciech Zarzycki. To początek wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach.

Władze samorządowe miast zadeklarowały wzajemną chęć współpracy poprzez wszelkie możliwe formy wymiany. Celem jest obopólne wzbogacenie mieszkańców miast w ramach nawiązywania kontaktów w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodzieży.

Rejon sokalski, którego centrum było miasto Sokal, miał wieloletnią tradycję współpracy z naszym regionem poprzez trwające od 2002 roku partnerstwo z powiatem ostrołęckim. Ze względu na reformę administracyjną na Ukrainie rejon sokalski przestał istnieć, jednak mieszkańcy tego regionu zżyci z ideą współpracy z regionem ostrołęckim pragną kontynuować przyjaźń poprzez partnerstwo ze stolicą regionu ostrołęckiego: miastem Ostrołęka. Społeczność Ostrołęki jest otwarta na rozwijanie przyjacielskich stosunków z miastem Sokal leżącym niecałe 20 km od polskiej granicy i znajdującym się w obwodzie lwowskim.

W przyszłości współpraca dotyczyć może także partnerstwa miast w przygotowaniu i realizowaniu wspólnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

UM Ostrołęka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *