RN
TwitterFacebook

Wigilia Paschalna – Święto wszystkich świąt [FOTO]

Wigilia Paschalna jest najważniejszą częścią obchodów Świętego Triduum Paschalnego i jednocześnie najbardziej bogatą w swą wymową i zakorzenienie w starożytności Kościoła. Uobecnia na przede wszystkim dwa paschalne sakramenty: chrzest i Eucharystię. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie. Święta celebracja składa się z czterech części.

Pierwsza to Liturgia światła. Składa się na nią poświęcenie ognia, zapalenie paschału, świec wiernych i oświetlenie kościoła. To Chrystus jest tym, który rozprasza wszelkie ciemności i to z nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. Tę symbolikę, jak i również symbolikę nocy paschalnej wyjaśnia starożytny hymn, autorstwa św. Ambrożego z Mediolanu „Exultet”, który śpiewa się w sposób jak najbardziej uroczysty.

Drugą częścią jest Liturgia słowa. Podczas niej Kościół rozważa wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu. Cechą charakterystyczną jest obfitszy zestaw czytań opowiadający o oczekiwaniu na Pana, którego zapowiadają prorocy i wypełnieniu tych zapowiedzi w osobie Jezusa. W tej liturgii szczególnie ważne są śpiewy Gloria i Alleluja przed Ewangelią.

Trzecia część to Liturgia chrzcielna. Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest symbolem życia nadprzyrodzonego. To ona rozpoczyna życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Teologie wody wyjaśniają słowa modlitwy poświęcenia wody chrzcielnej: „Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na te wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia”. Sam chrzest, a przede wszystkim odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma poczesne miejsce w liturgii Nocy Paschalnej, dlatego też owe odnowienie odbywa się w sposób uroczysty z zapalonymi świecami.

Ostatnia część to Liturgia eucharystyczna – uczta paschalna. To co wcześniej przeżywają wierni jest wprowadzeniem i warunkiem radosnego spotkania Zmartwychwstałego Pana podczas uczty eucharystycznej. W sposób sakramentalny w Eucharystii Nocy Paschalnej uobecnia się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Ci, którzy uczestniczą w uczcie paschalnej, również otrzymują ten dar życia posilając się Ciałem i Krwią prawdziwego Baranka Paschalnego.

Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest jej najbardziej uroczystą Mszą świętą.

x. MS /  foto EN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *