RN
TwitterFacebook

Zaślubiny z Chrystusem [FOTO]

Iwona Wójcik, w sobotę 22 czerwca br. przeżywała swój dzień zaślubin z Chrystusem Oblubieńcem w Sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce, bp Janusz Stepnowski przyjął do grona dziewic konsekrowanych kolejną osobę. Obrzęd konsekracji dziewic należy do jednego z najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach Kościoła konsekrowano dziewice według uroczystego rytu. Dziewice mieszkały ze swoimi rodzinami lub własnych domach, ale zawsze pozostawały do dyspozycji Kościoła. Wraz z rozwojem życia monastycznego Kościół powiązał to powołanie z uroczystą formą trzech rad ewangelicznych, życiem we wspólnocie, w posłuszeństwie przełożonym i wspólną regułą. Sobór Watykański II podjął temat konsekracji dziewic żyjących w świecie i zachęcił do pojmowania tej formy życia. Począwszy od czasów apostolskich dziewice chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Jemu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa dla Królestwa niebieskiego. Dziewice – wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa – są Bogu poświęcone przez Biskupa Diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego, zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi. Przez uroczysty obrzęd dziewica, pozostając w świecie, staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia.

Czy chcesz aż do końca życia trwać w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Bogu oraz Kościołowi? Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło o miłości i było znakiem przyszłego królestwa? Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu? – takie pytanie usłyszała z ust bp Janusza Stepnowskiego Iwona Wójcik, na które odpowiedziała. Po Litanii do Wszystkich Świętych Iwona Wójcik klęcząc przed ołtarzem odnowiła postanowienie życia w czystości. Na znak zaślubin z Jezusem bp Janusz nałożył jej obrączkę i wręczył brewiarz, jako zobowiązanie do towarzyszenia Kościołowi przez osobistą modlitwę.

Biskup Janusz Stepnowski zauważył, że w dzisiejszych czasach młodym osoba trudno jest zdecydować się na wstąpienia do zgromadzenia ale są różne formy życia konsekrowanego.

Cieszymy się że pani Iwona zdecydowała się, aby służyć społeczeństwu i Kościołowi. Dla parafii jest to bogactwo, jest jedna z niewiast która modli się z Kościołem, za Kościół. Niewiasty, które są dziewicami uczestniczą bardziej aktywie w życiu Kościoła i w życiu rożnych grup parafialnych – dodał.

Bardzo jestem wdzięczna Panu Bogu za ten dar powołania za ta laskę konsekracji. Dla mnie osobiście konsekracja jest zaślubieniem Jezusowi Chrystusowi, poświeceniem życia Jemu, miłowanie go ponad wszystko a także dawaniem świadectwa ludziom o miłości Pana Boga – powiedziała o tym uroczystym momencie Iwona Wójcik

x.MS/Sebastian Kamiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + 9 =