TwitterFacebook

GD: Ks. Jan Okuła – nie chcemy stacji paliw w tym miejscu [AUDIO]

Parafianie, okoliczni mieszkańcy, a także działające w sąsiedztwie firmy w zdecydowanej większości mówią – nie. Sprawa dotyczy Ostrowi Mazowieckiej i ewentualnej budowy w centrum miasta stacji paliw. Stacja miałaby stanąć naprzeciw kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Spółka zajmująca się sprzedażą paliw kupiła leżącą naprzeciw kościoła działkę, na której chce wybudować stacje paliw z możliwością tankowania dużych pojazdów ciężarowych, z kilkoma stanowiskami do tankowania pojazdów osobowych, zarówno paliwami płynnymi jak i gazem, ponadto na liczącej około 24 ary działce ma stanąć także myjnia oraz sklep z akcesoriami samochodowymi i spożywczymi.

Sytuacja mocno niepokoi okolicznych mieszkańców, działające w sąsiedztwie firmy, ale też proboszcza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny księdza prałata Jana Okułę. Z korespondencji wynika, że nie tylko zaniepokojony, ale wręcz przeciwny inwestycji jest też samorząd miasta, a burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, wydał postanowienie o konieczności przygotowania raportu oddziaływania na środowisko.

Nabywca działki, korzystając z przysługującego mu prawa, zaskarżył wydane postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. SKO jeszcze nie wydało decyzji w przedmiotowej sprawie. A ta nabiera coraz większych rumieńców.

Zażalenie do SKO, za pośrednictwem burmistrza miasta, złożyła też Parafia WNMP, naprzeciwko której planowana jest budowa stacji. Do zażalenia działający w imieniu parafii ks. Jan Okuła dołączył między innymi kopię zastrzeżeń odnośnie planowanej budowy, kopię listy podpisów osób wyrażających sprzeciw wobec budowy (na tamten moment było to 1458 podpisów, ale ta liczba wzrasta i obecnie sięga około 3 tysięcy podpisów – dop. red) oraz kopię pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie delegatura w Ostrołęce, w której czytamy między innymi: W ocenie organu konserwatorskiego lokalizacja stacji paliw na tym obszarze jest niedopuszczalna, gdyż zakłóci ona charakter założenia historycznego miasta (…) – dalej są wymienione obiekty zabytkowe, jakie sąsiadują z działką, na której na stanąć stacja paliw, w tym także kościół pw. WNMP.

Ocena organu konserwatorskiego jest jak najbardziej na miejscu, z uwagi na fakt, że cały teren jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Ale ksiądz Jan Okuła przytacza całą listę zastrzeżeń dotyczących budowy:

  • ulica 3. Maja to jest teren bardzo niski i przy intensywnych opadach deszczu tworzą się olbrzymie kałuże, powodując nawet zalewanie niższych partii okolicznych kamienic, zwiększenie częstotliwości ruchu pojazdów w tym miejscu, jeszcze bardziej zaszkodzi okolicy, a gdy będzie jeszcze stacja paliw, wówczas spływająca woda może dodatkowo zanieczyszczać środowisko;
  • lokalizacja jest zbyt blisko budynku kościoła (w prostej linii około 12 metrów – dop. red);
  • ruch samochodów zagrażać będzie bezpośrednio bezpieczeństwu wiernych; opary paliw będą niekorzystnie wpływać na ludzi przebywających w okolicy;
  • stacja paliw uniemożliwi wjazd oraz wyjazd konduktów pogrzebowych, orszaków weselnych, jak i innych pojazdów obsługi kościoła.

To nie wszystkie zastrzeżenia. Kompletna lista trafiła na biurko burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera, a także do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Murem za proboszczem stoi wspomniany wcześniej samorząd miasta. W piśmie podpisanym przez przewodniczącego rady Mieczysława Równego czytamy między innymi:

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wyraża kategoryczny sprzeciw wobec budowy stacji paliw na działce, położonej przy ul. 3 maja w Ostrowi mazowieckiej, naprzeciwko Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.

Ponadto Rada Miasta apeluje do posłów i senatorów z okręgu, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wójta gminy Ostrów Mazowiecka o wsparcie wypracowanego stanowiska.

Takie wsparcie będzie potrzebne w przypadku gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględni zaskarżenie inwestora i zwolni go z konieczności przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Może się też tak zdarzyć, że inwestor raport wykona, a tenże będzie po jego myśli.

To jednak jest raczej mało prawdopodobne, gdyż w myśl zasad dotyczących budowy takich obiektów, uregulowanych obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie warunków technicznych dowiadujemy się, że odległości między stacją paliw, a innymi zabudowaniami mają wynosić minimum 30 metrów od budynków mieszkalnych i 60 metrów od obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. kościoła.

Czy to jednak wystarczy? Sprawę bada Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce. Na efekt pracy SKO musimy jeszcze poczekać, a na pytanie – jak długo? Nikt nie potrafi dziś udzielić odpowiedzi.

mk 

Wywiad z ks. Janem Okułą, proboszczem parafii WNMP w Ostrowi Mazowieckiej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *