RN
TwitterFacebook

Gmina Boguty-Pianki: Dzieci z terenu gminy wśród beneficjentów programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji”

Spółka Gaz-System przekazała 30 000,00 zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla dzieci z Gminy Boguty-Pianki. Dzięki temu zakupiono 27 tabletów, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach.

Epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży. Zdalny system nauki wymaga posiadania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu przez każdego ucznia w domu, na co wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Dlatego spółka GAZ-SYSTEM uruchomiła w maju program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach w Polsce mogą zakupić sprzęt IT niezbędny do nauki zdalnej.

Akcja GAZ SYSTEM wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów. Dzięki niej lokalne samorządy otrzymują od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego takiego, jak: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem, który trafia do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych.

– W tym trudnym czasie pandemii każda pomoc dla nauczycieli oraz uczniów może okazać się nieoceniona. Dlatego GAZ-SYSTEM postanowił włączyć się w walkę ze skutkami społecznymi wirusa COVID-19 i wesprzeć finansowo szkoły, które dzięki programowi „GAZ SYSTEM dla edukacji” będą mogły kupić najbardziej potrzebującym uczniom komputery do nauki zdalnej – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Gaz-System dla edukacji” to realna pomoc ze strony narodowego Operatora w przezwyciężaniu skutków epidemii. Ułatwienie dzieciom w wielu powiatach uczestnictwa w zdalnej edukacji będzie cenne także po zażegnaniu zagrożenia wirusem COVID” – podkreśla Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Epidemia jest dla nas wszystkich trudnym egzaminem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Tym bardziej cieszę się, że spółki skarbu państwa aktywnie włączają się w pomoc dla uczniów i nauczycieli w tej bezprecedensowej sytuacji. Odpowiedzialna postawa GAZ-SYSTEM potwierdza, że w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać solidarnie – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” będzie realizowany na terenie województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Wsparcie GAZ-SYSTEMU dotarło już do Gminy Boguty-Pianki, dzięki niemu gmina mogła zakupić 27 tabletów, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach.

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

UG Boguty-Pianki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *