TwitterFacebook

Ostrów Maz.: Honorowi obywatele miasta protestują przeciwko stacji benzynowej

Trzech honorowych obywateli miasta Ostrów Mazowiecka wystosowało przed tygodniem list do Zbigniewa Kamińskiego, starosty powiatu ostrowskiego i Jerzego Bauera, burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, w którym z troską i stanowczym sprzeciwem odnoszą się do koncepcji budowy w centrum miasta stacji benzynowej.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu:

Sz. Panowie
Zbigniew Kamiński – starosta pow. Ostrów Maz.
Jerzy Bauer – burmistrz miasta Ostrów Maz.

Przesłanie

Ze smutkiem postrzegamy, że w naszym mieście przybył jeszcze jeden konflikt, tym razem spowodowany pomysłem inwestora spoza Ostrowi. Aż trudno uwierzyć, że realną staje się groźba zbudowania stacji paliwowej na miejscu nieczynnego sklepu („stodoła”) przy ul. 3 Maja, dokładnie naprzeciwko kościoła. Inwestycje powinny cieszyć, gdy mają dobrze służyć mieszkańcom, powiększać potencjał ekonomiczny miasta, podnosić jego prestiż. Wizja tej inwestycji natomiast przeraża i to z kilku fundamentalnych powodów.

  1. Po pierwsze, ucierpiałyby sfera sacrum, bezpośrednie otoczenie fary ostrowskiej, najstarszego kościoła wpisanego wyjątkowo mocno w dzieje miasta, jednego ze znaków tożsamościowych miasta. Czy interes biznesowy osoby, która nie rozumie znaczenia tego miejsca, roli świątyni, wartości duchowych cenionych przez miejscową społeczność można postawić ponad odczuciami i pragnieniami rzesz ostrowiaków?
  2. Po wtóre, projektowana stacja benzynowa brutalnie zakłóciłaby krajobraz kulturowy tej części miasta, bo oprócz kościoła i plebani w pobliży znajdują się najcenniejsze – poza ratuszem – obiekty potwierdzające dzieje Ostrowi Mazowieckiej, losy jej mieszkańców. Tylko dla przykładu wymienić można gmach („pałac”) gimnazjum (liceum) liczącego niemal 110 lat; ostrowskiej Alma Mater, także naszej ukochanej szkoły. Dodajmy ponadto zabytkową siedzibę b. Banku Ludowego, kompleks budowli nadleśnictwa, plac z Dębem Wolności, pomnik powstańców styczniowych. Jeśli uwzględni się również liczne tablice historyczne umieszczone w kościele i upamiętnienia na terenie ogrodów gimnazjalnych a także na pobliskim cmentarzu, to nie ulega wątpliwości, że jest to wyjątkowa część Ostrowi Mazowieckiej z dominantą w postaci kościoła i placu przy nim. Ku temu miejscu ciążą inne jeszcze szkoły, kilka średnich i jedna podstawowa. Zamiast zadbać o należytą estymę tak ważnej części miasta, dopełnić jej wyjątkowość, klimat, przeszłość (brakuje na przykład zaznaczenia miejsca udanego zamachu na niemieckiego starostę Reinharda Ekerta w dniu 25 maja 1943 r.), może nastąpić dewastacja w wyniku uruchomienia  wspomnianej stacji paliw. Jeśli  potrzebnej miastu, to na pewno nie w tym właśnie miejscu.
  3. Mniej ważką, ale też wartą przemyślenia – niejako przy okazji – jest sprawa powstrzymania degradacji ul. Wileńskiej, która w tym rejonie odchodzi od ul. 3 Maja. Pamiętamy ją jak tzw. przedmieście, zamieszkałe przez ludność polską, w dawnych dziesięcioleciach w dużej mierze przez rolników. Zanikają ślady odrębności „przedmieścia”, nie ma od dawna bardzo charakterystycznego dworku szlacheckiego, niedługo pewnie znikną ostatnie drewniane domy z ogródkami, zabudowania gospodarskie. A był to zgodnie z nazwą szlak na Wilno, tu zamieszkiwali znani ostrowscy przedstawiciele wolnych zawodów, pamiętano o tradycjach powstańczych i ludowych. Marzy się nam częściowa rewitalizacja „przedmieścia”, w tej sytuacji budowa stacji paliwowej wraz ze jej swoistą  infrastrukturą oznacza będzie dopełnienie zniszczenia.

Przepraszamy za dłuższy niż myśleliśmy tekst i pewnie za nadmiar szczegółów. Chcieliśmy być jednak wiarygodni, przekonać Panów i wszystkie osoby czytające nasze przesłanie, jak bliskie są nam sprawy rodzinnego miasta, jego rozwoju, ale z zachowaniem istotnych cech charakterystycznych, wspomnianych znaków tożsamości. Szczęśliwie mamy za sobą czasy, gdy podziw budziła każda inwestycja, wszystko co nowe. Zbyt dobrze wiemy, jak łatwo jest niszczyć w pośpiechu wartości ponadczasowe i jak groźne są decyzje, które miast mobilizować społeczności lokalne do wspólnego działania, prowadzą do waśni, pogłębiają podziały.

Niniejszym zatem dołączamy swe głosy do próśb mieszkańców Ostrowi o powstrzymanie planu budowy stacji paliwowej naprzeciwko kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, w części miasta o niepowtarzalnym krajobrazie kulturowym, bardzo ważnej do utrzymania tożsamości naszej „małej ojczyzny”.

Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Honorowi Obywatele Miasta Ostrów Mazowiecka

prof. Adam Czesław Dobroński
prof. Jan Dzieniszewski
prof. Edward Radwański

Warszawa-Białystok 28 lipca 2018 r.

red

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *