TwitterFacebook

Ostrów Maz.: Stacja paliw w centrum miasta? Zdania są podzielone

Czy w centrum Ostrowi Mazowieckiej mogłaby powstać stacja benzynowa? W mieście pojawił się inwestor, który chciałby wybudować tego typu obiekt przy ul. 3. Maja, naprzeciwko kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy realizacja tego zamierzenia jest możliwa? Czy w środku miasta powstanie stacja paliw?

– W pobliżu planowanej budowy, oprócz kościoła pod wezwaniem WNMP, znajduje się siedziba nadleśnictwa, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku Banku Spółdzielczego. Warto podkreślić, że jest to obszar zabytkowy, który znajduje się pod opieką konserwatora zabytków – mówi Zbigniew Chrupek, zastępca burmistrza Ostrowi Mazowieckiej.

Inicjatywie sprzeciwia się samorząd miasta, który twierdzi, że lokalizacja w tym miejscu nie jest rozwiązaniem dobrym. To z uwagi na dodatkowe natężenie ruchu na i tak zatłoczonej jezdni:
– Bliskość dużego skrzyżowania dróg wojewódzkich 627 i 677, gdzie jest bardzo intensywne natężenie ruchu, które nie zmniejszy się, aż do wybudowania drogi Via Baltica, generuje i tak duże obciążenie – uzupełnia Jerzy Bauer, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.

W odniesieniu do sprawy, na stronie Urzędu Miasta, przed tygodniem pojawiło się oświadczenie. W jego fragmencie czytamy:

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Burmistrz bierze pod uwagę wszelkie istotne czynniki oraz opinie zainteresowanych stron i organów. W odnośnej sprawie postępowanie cały czas się toczy. Do organu spłynęły wymagane opinie oraz protesty stron. Obecnie, w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Burmistrz wydał postanowienie o konieczności przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Obowiązek przygotowania takiego raportu ciąży na inwestorze. Postanowienie to zostało zaskarżone m.in. przez inwestora do organu nadzoru.

Trzeba zaznaczyć, że Burmistrz Miasta od początku informował inwestora o swoim negatywnym stanowisku, dotyczącym zlokalizowania stacji paliw w proponowanym miejscu. Stanowisko to nie uległo zmianie. Nasze wątpliwości w tym zakresie potwierdzają Mieszkańcy, Strony oraz Sanepid i Wojewódzki Konserwator Zabytków, który w swojej opinii wyrażonej w piśmie z 22 czerwca br. stwierdza m.in.: „W ocenie organu konserwatorskiego lokalizacja stacji paliw na tym obszarze jest niedopuszczalna, gdyż zakłóci ona charakter założenia historycznego miasta. Znajdują się tam obiekty historyczne (…). W ukształtowanej historycznie przestrzeni zabytkowej miasta nie powinny być lokalizowane obiekty dysharmonizujące z jej charakterem i obniżające jej walory”.

Zobacz całość oświadczenia

Głosy mieszkańców są podzielone. Część z nich uważa, że absolutnie tak być nie może, by w tym miejscu powstała stacja paliw, ale pojawiają się też głosy za. Młodzi mieszkańcy podkreślają, że w pobliżu nie ma żadnych stacji paliw i chcąc zatankować auto, trzeba zrobić wyprawę za miasto, a gdy nadchodzi niedziela wolna od handlu idąc z dzieckiem na spacer pojawia się problem zakupu chociażby butelki wody.

Inwestorowi, chcącemu wybudować stację, sugerowaliśmy by wybrał inne miejsce. Na tak bliskie sąsiedztwo nie możemy się zgodzić – dodaje zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek.

Zasady dotyczące budowy takich obiektów reguluje Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie warunków technicznych. Na podstawie § 124 tego dokumentu określono odległości między stacją paliw, a innymi zabudowaniami tj. 30 metrów od budynków mieszkalnych i 60 metrów od obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. kościoła.

EN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *