RN
TwitterFacebook

Ostrów Mazowiecka: Szkoły dostaną tablety z dostępem do internetu

Dwie ostrowskie podstawówki (SP1 i SP4) znalazły się wśród placówek, do których już wkrótce Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekaże tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” składają się z 25 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysikiem. Stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wartość każdego pakietu wynosi 24 261,75 zł brutto.

Pozyskane tablety zostaną wykorzystane jako wsparcie nauki zdalnej. W bieżącym roku nasze szkoły otrzymały już 2 granty w łącznej wysokości 184.580 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół (70 laptopów i 8 tabletów), biorąc udział w projektach pn. zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Ponadto, w zeszłym roku szkolnym, w ramach konkursu #OSEWyzwanie realizowanym pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, 3 szkoły (SP1, SP2 i SP3) otrzymały Mobilne pracownie internetowe o wartości powyżej 65 tysięcy każda, składające się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu.  Wszystkie nasze szkoły skorzystały również ze wsparcia w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”. Każda z nich uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń TIK w wysokości 14 tysięcy zł, przy udziale własnym w wysokości 3,5 tysiąca zł. Z pozyskanych łącznie 56 tysięcy złotych zakupiono: 3 interaktywne monitory dotykowe, 4 tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi oraz zestaw głośników.

UM Ostrów Maz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × four =