RN
TwitterFacebook

Powiat ostrowski: Nowa droga w Zrębach Kościelnych

Mieszkańcy powiatu ostrowskiego korzystają już ze zmodernizowanej drogi powiatowej Zaręby Kościelne – Kępiste Borowe. Była to długo wyczekiwana inwestycja. 

Przed przebudową stan techniczny nawierzchni był bardzo zły i pozostawienie jej w istniejącym stanie groziłoby dalszą utratą nośności i zniszczeniem konstrukcji. Ponadto wąska jezdnia (ok. 4 m szerokości) jak i liczne nierówności wpływały niekorzystnie na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

W ramach przebudowy poszerzono jezdnię do 6,0 m na odcinku o długości 100 m, obejmującym skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2657W oraz do 5,5 m na odcinku o długości 2170 metrów, wykonano pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, bitumiczne zjazdy publiczne i indywidualne, a także odtworzono rowy odwadniające. W ramach przedmiotowej inwestycji rozbudowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2657W w miejscowości Zaręby Kościelne, którego dotychczasowa geometria była nieczytelna dla uczestników ruchu.

Powstała infrastruktura drogowa ze względu na swoje położenie oraz fakt, iż stanowi część ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową nr 2614W, drogi gminne i powiatowe z drogą wojewódzką nr 694, będzie wykorzystywana w znaczącym stopniu zarówno przez lokalną społeczność z terenu gminy Zaręby Kościelne, jak i innych mieszkańców powiatu ostrowskiego.  Realizacja operacji pozwoli na większe wykorzystanie nie tylko powstałej w trakcie inwestycji infrastruktury drogowej, ale również zwiększy wykorzystanie już istniejącej infrastruktury drogowej i społecznej.

Inwestycję zrealizowano w ramach jednego z autorskich programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 4,5 mln zł, z czego prawie 2 mln zł pokryte zostało z budżetu województwa mazowieckiego.

oprac. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *