TwitterFacebook

Powiat ostrowski. Ponad milion złotych na inwestycje

Rozwój infrastruktury sportowej, wsparcie ochrony powietrza, dofinansowanie na nowy sprzęt dla Ochotniczych Straż Pożarnych, rozwój pracowni językowych i ogólna aktywizacja sołectw – między innymi te przedsięwzięcia w powiecie ostrowskim zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dwie ostrowskie gminy otrzymały ponad 160 tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 79 tysięcy w Gminie Andrzejewo zostanie wymieniona nawierzchnia boiska sportowego w Andrzejewie a blisko 82 tysiące trafiły do Gminy Wąsewo na montaż systemu automatycznego nawadniania wraz z wymianą nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim. Na infrastrukturę sportową w całym województwie mazowieckim samorząd Mazowsza przeznaczył 10 milionów złotych.

Na dbanie o jakość powietrza za sprawą Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza powiat ostrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 215 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do gmin: Wąsewo, Małkinia-Górna oraz Boguty Pianki. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na utworzenie parku w Wąsewie, opracowanie planu gospodarki nisko-emisyjnej czy zakup systemu do informowania o jakości powietrza. W tym wypadku na całym Mazowszu zostanie wspartych 110 projektów, a łączna kwota dofinansowania wyniesie prawie 5 milionów złotych.

Wsparcie Mazowsza dla ostrowskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej to ponad 193 tysiące złotych. Dzięki dofinansowaniu zakup nowego sprzętu, czy remonty strażnic odbędą się w 8 gminach. W ramach Pomocy Finansowej dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic jednostki z całego Mazowsza otrzymają łączne wsparcie w wysokości ponad 10 milionów złotych.

Utworzenie pracowni językowej w ZPPO w Broku, Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Szulborze Wielkim oraz Modernizacja Pracowni Komputerowej w Szkole Podstawowej w Prostyni to zadania, które będą mogły zostać zrealizowane dzięki Mazowieckiemu Programowi Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Łączne wsparcie dla tych zadań w powiecie ostrowski wyniesie ponad 101 tysięcy złotych a na całym Mazowszu w ramach instrumentu dofinansowane zostanie 115 projektów na łączną kwotę 5 milionów złotych.

Na końcu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w ramach, którego wsparcie otrzyma 47 sołectw z powiatu ostrowskiego na łączną kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Zadania realizowane w ramach instrumentu zdecydowanie w różny sposób mają wpłynąc na polepszenie standardów życia mieszkańców. Każda gmina mogła zgłosić 5 zadań na 5 różnych projektów. Wsparcie jednak sołectwo mogło uzyskać tylko na realizację jednego. Maksymalną kwotą jaką Mazowsze przeznaczyło na pojedyncze projekty to 10 tysięcy złotych. Poniżej pełna lista beneficjentów MIAS i projekty, które w ramach instrumentu zostaną zrealizowane.

Poniżej pełna lista dofinansowanych zadań:

Lp.

Beneficjent – gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Nur

Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Zaszkowie

10 000,00

2.

Nur

Wykonanie łazienki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Strękowie

10 000,00

3.

Nur

Wykonanie kuchni i remontu łazienki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Murawskich Nadbużnych

9 332,04

4.

Nur

Modernizacja kuchni w budynku Świetlicy Wiejskiej w Godlewie-Warszach

5 000,00

5.

Nur

Wykonanie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w Godlewie-Milewku

9 655,23

6.

Brok

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym

10 000,00

7.

Brok

Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Broku

10 000,00

8.

Brok

Remont świetlicy wiejskiej w Sołectwie Czuraj w Broku

10 000,00

9.

Stary Lubotyń

Budowa placu zabaw w miejscowości Gumowo

10 000,00

10.

Stary Lubotyń

Budowa placu zabaw w miejscowości Sulęcin Szlachecki

10 000,00

11.

Stary Lubotyń

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosewo

10 000,00

12.

Stary Lubotyń

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Żyłowo

10 000,00

13.

Stary Lubotyń

Zakup i montaż infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rząśnik

10 000,00

14.

Małkinia Górna

Budowa utwardzonego pobocza drogi wiejskiej

10 000,00

15.

Małkinia Górna

Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej

10 000,00

16.

Małkinia Górna

Montaż oświetlenia ledowego w Sołectwie Małknia Górna V

10 000,00

17.

Małkinia Górna

Doposażenie placu zabaw i siłowni w Rostkach Wielkich

10 000,00

18.

Małkinia Górna

Zagospodarowanie terenu wokół Klubu „Senior+”

10 000,00

19.

Boguty-Pianki

Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Złotki-Przeczki

10 000,00

20.

Boguty-Pianki

Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Tymianki-Adamy

10 000,00

21.

Boguty-Pianki

Zagospodarowanie skweru przy stawie gminnym w miejscowości Tymianki-Bucie

10 000,00

22.

Boguty-Pianki

Zagospodarowanie skweru przy stawie gminnym w miejscowości Godlewo Łuby

10 000,00

23.

Boguty-Pianki

Zagospodarowanie terenów zieleni w sołectwie Boguty-Pianki

10 000,00

24.

Zaręby Kościelne

Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo

10 000,00

25.

Zaręby Kościelne

Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne

10 000,00

26.

Zaręby Kościelne

Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka

10 000,00

27.

Zaręby Kościelne

Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie

10 000,00

28.

Zaręby Kościelne

Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki

10 000,00

29.

Andrzejewo

Aktywizacja sołectwa Zaręby Choromany poprzez budowę altany

10 000,00

30.

Andrzejewo

Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa

10 000,00

31.

Andrzejewo

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki Wielkie

10 000,00

32.

Andrzejewo

Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki Żaki

10 000,00

33.

Andrzejewo

Remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby sołectwa Ołdaki Polonia

9 000,00

34.

Ostrów Mazowiecka

Budowa siłowni zewnętrznej w Zalesiu

10 000,00

35.

Ostrów Mazowiecka

Remont kuchni w remizie OSP w Jasienicy

10 000,00

36.

Ostrów Mazowiecka

Wykonanie ogrodzenia działki nr 309/4 w miejscowości Ugniewo

10 000,00

37.

Ostrów Mazowiecka

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo

10 000,00

38.

Szulborze Wielkie

Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Gostkowo

10 000,00

39.

Szulborze Wielkie

Budowa ścieżki rowerowej i altany przydrożnej w miejscowości Świerże-Leśniewek

10 000,00

40.

Szulborze Wielkie

Budowa ścieżki rowerowej i altany przydrożnej w miejscowości Janczewo-Sukmanki

10 000,00

41.

Szulborze Wielkie

Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Uścianek-Dębianka

10 000,00

42.

Szulborze Wielkie

Budowa ścieżki rowerowej i altany przydrożnej w miejscowości Grędzice

10 000,00

43.

Wąsewo

Aktywne sołectwa – bezpieczeństwo i integracja

10 000,00

44.

Wąsewo

Nasze wspólne miejsce

10 000,00

45.

Wąsewo

Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności

10 000,00

46.

Wąsewo

Termomodernizacja elewacji na budynku pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokrylas

10 000,00

47.

Wąsewo

Remont części dachu na budynku pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezienko

10 000,00

Suma: 462 987,27

 

Mateusz Święcicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *