RN
TwitterFacebook

Bony na szkolenia – zgłoś się po fundusze na Twój rozwój

Bony na szkolenia – zgłoś się po fundusze na Twój rozwój

Miasto Łomża wraz z Partnerami – powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży zachęca do wzięcia udziału w Projekcie Zintegrowanym „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”. Zapraszamy serdecznie mieszkańców chętnych do podniesienia swoich kompetencji i umiejętności poprzez skorzystanie z bonów szkoleniowych. Bon może uzyskać osoba dorosła (18+) zamieszkująca na terenie miasta Łomża oraz powiatów: bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Bon może uzyskać osoba bez względu na status: pracująca czy bezrobotna, emeryt/ka czy uczeń.

1. Bon na:

  • szkolenia i kursy z informatyki,

  • szkolenia i kursy z języków obcych,

  • kursy kompetencji ogólnych (przedmaturalne),

  • studia podyplomowe.

bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os. Wkład własny uczestnika min. 12%.

Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego.

2. Bon na szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ).

bon szkoleniowy max. 15 tys. zł. /os. Wkład własny uczestnika min. 12%.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi – zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji.

– Do wykorzystania jest 45,5 mln złotych m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, studia podyplomowe, kursy językowe i informatyczne. Dotychczasowa realizacja projektu objęła ponad 2000 osób wsparciem na różne formy edukacyjne. Istotne dla realizacji projektu jest to, by wszystkie przyznane naszemu subregionowi fundusze zostały wykorzystane, aby nie trzeba było ich zwracać. Środków cały czas nie brakuje dlatego zapraszamy mieszkańców Łomży i subregionu łomżyńskiego do pozyskiwania bonów szkoleniowych i podnoszenia swoich kwalifikacji – informuje Dariusz Budrowski, Kierownik Projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.

Na terenie Łomży Biura Projektu znajdują się:

Urząd Miejski – Stary Rynek 14 pok. 13

Łomżyńska Rada FSNT NOT – ul. Polowa 45, pok. 208

Starostwo Powiatowe – Szosa Zambrowska 1/27 pok. 425 i 426

Biura w Subregionie:

Powiat Bielski – 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 1, pokój nr 1.10 i 1.11,

Powiat Hajnowski – 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7,

Powiat Kolneński – Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. W. Polskiego 46 , pokój nr 9

Powiat Siemiatycki – 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 43 (budynek Zespołu Szkół w Siemiatyczach),

Powiat Wysokomazowiecki – Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pokój nr 25 i 26,

Powiat Zambrowski – Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie – ul. Obwodowa 2; 18-300 Zambrów, pokój nr 212 i 213

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

reklama/promocja/ogłoszenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *