RN
TwitterFacebook

GD: Mieczysław Bieniek – PUP dzieli pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Komu, ile i na co? Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dzieli pieniądze na ten rok. Do rozdysponowania jest niecałe sześć milionów złotych. Dyrektor PUP Mieczysław Bieniek podsumowuje miniony rok i przedstawia plany na rok bieżący.

Rok 2019, to był kolejny rok, w którym urzędy pracy odnotowały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W Łomży, zestawiając dane ze stycznia 2019r z danymi obecnymi widzimy, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 600 osób.

W tej chwili mamy ilość osób 3.040 zarejestrowanych. Proszę porównać, zaczynaliśmy (ubiegły rok – dop. red) 3.670. Stopa bezrobocia 6,7%, na wyjątkowo niskim poziomie, jest to porównywalne do tego, co się zaczynało w 1990 roku, w pierwszych miesiącach – mówi Mieczysław Bieniek.

Analizując wiek osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zauważymy, że największą grupę stanowią osoby w wieku do trzydziestego roku życia, blisko 1/3 ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych do dwudziestego piątego roku życia wynosi 402 osoby na koniec grudnia, natomiast bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia jest zarejestrowanych 771 osób. Pozostali mieszczą się w przedziale wiekowym 30 – 50 lat.

Analizując plany na rok bieżący zauważymy, że zmalały fundusze na tak zwany algorytm. To określona suma pieniędzy, którą za zgodą starosty Powiatowy Urząd Pracy może rozdysponować na te zadania, które uważa za najbardziej istotne. W tym roku kwota z algorytmu to 1.558.000,-zł, którą już na dzień dobry należy pomniejszyć o 373.000,- zł, wynikających ze zobowiązań. Za pozostałą kwotę, około 1.200.000,-zł PUP przewiduje zaktywizować 119 osób.

Dużo więcej pieniędzy przewiduje Europejski Fundusz Społeczny, w tym przede wszystkim na program edukacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Program skierowany jest do osób do trzydziestego roku życia.

– Na ten projekt mamy 2.314.817,-zł, będą aktywizowane 272 osoby – wylicza Mieczysław Bieniek.

Kwota w wysokości 1.989.255,-zł przeznaczona jest na aktywizację zawodową osób w wieku powyżej trzydziestu lat.

Więcej o rynku pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim w rozmowie Pawła Zyskowskiego z Mieczysławem Bieńkiem:

 

Poniżej pozostałe audycje z cyklu Gość Dnia Radia Nadzieja:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *