RN
TwitterFacebook

GD: Nadinspektor Daniel Kołnierowicz – W województwie podlaskim jest bezpiecznie

3.038 policjantów czuwa nad bezpieczeństwem w województwie podlaskim. Dodatkowo w Policji Podlaskiej zatrudnionych jest ponad dziewięciuset pracowników cywilnych. Pracują w czternastu komendach w tym trzy z komend to jednostki miejskie: Białystok, Łomża i Suwałki, pozostałych jedenaście to komendy powiatowe. Pieczę nad wszystkimi sprawuje komenda wojewódzka w Białymstoku. Podstawowe zadanie Policji to zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom województwa oraz osobom przebywającym na jego terenie. A województwo podlaskie jest jednym z najbezpieczniej regionów w Polsce.

– To prawda. Podlasie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów. Liczba przestępstw systematycznie spada, wykrywalność rośnie, zwłaszcza w tych najbardziej uciążliwych kategoriach, które kojarzą się przeciętnemu mieszkańcowi z kwestią bezpieczeństwa, a więc kradzieże, włamania, rozboje – mówi nadinspektor Daniel Kołnierowicz, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku.

Na poziom bezpieczeństwa wpływ ma wiele czynników, w tym jeden z najważniejszych – stan osobowy. W województwie podlaskim na dzień dzisiejszy praktycznie nie ma wakatów. Co prawda w ostatnim okresie do służby w formacji przyjęto trzydzieści sześć osób i zapewne ten fakt odgrywa w tejże statystyce dużą rolę, niemniej jednak chętnych do służby w Policji nie brakuje.

Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem, mającym wpływ na skuteczność działania Policji jest jej wyposażenie. Minęły już, miejmy nadzieję bezpowrotnie, czasy gdy policjanci we własnym zakresie musieli wyposażać się w papier do drukarki, jeżeli takowa była, w przeciwnym razie dokumenty pisali na ubiegłowiecznych maszynach do pisania, które z kolei wymagały wymiany taśmy, a z jej posiadaniem też były kłopoty. Nie wspominając o słynnych radiowozach marki Polonez, którymi dogonić przestępcę można było pod warunkiem, że ten uciekał pieszo i po w miarę prostej drodze. To się zmieniło.

– Policja w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w ostatnich czterech latach, a to dzięki uwarunkowaniom prawnym i finansowym. Mówię tutaj głównie o ustawie modernizacyjnej, która się pojawiła i praktycznie od początku 2016 roku jest wdrażana – podkreśla z naciskiem nadinspektor Kłonierowicz

Dla porównania, w latach 2013 – 2015 w garnizonie podlaskim na inwestycje i wyposażenie wydano około 15 milinów złotych, w okresie 2016 – wrzesień 2019 – ponad 80 milionów złotych. Różnicę widać gołym okiem.

Więcej o Policji Podlaskiej w rozmowie Magdy Bochenek z nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, komendantem wojewódzkim Policji w Białymstoku:

Poniżej pozostałe audycje z cyklu Gość Dnia Radia Nadzieja:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *