RN
TwitterFacebook

ARiMR ogłosił konkurs dla OSP – ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń!

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca jednostki OSP z województwa podlaskiego do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest torba medyczna z wyposażeniem dla ratowania życia ludzkiego OSP R1. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia br.  

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych regulaminem i zgodnie z istniejącymi przepisami prawa.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point o tematyce tytułowej konkursu oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami miejscowości z dziećmi w przedszkolach, szkołach w której zlokalizowana jest OSP.

Przy ustalaniu wyników konkursu uwzględniana będzie ilość zorganizowanych spotkań.

Tematyka zebrań: udzielanie pierwszej pomocy, zapobieganie pożarom, nauka zachowań w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia, bezpieczna zabawa, bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac polowych na wsi.

Prezentacja powinna zawierać informację o jej twórcach. W prezentacji konieczne jest umieszczenie logo Organizatora. Prezentacja może zawierać filmy.

Potwierdzeniem zorganizowania spotkania z mieszkańcami będą zdjęcia. Prezentacje, zdjęcia oraz oświadczenia potwierdzające przekazanie praw autorskich oraz zgodę na wykorzystanie praw autorskich i wizerunku na rzecz Organizatora uczestnicy zobowiązani są do przekazania do właściwego ze względu na lokalizację Oddziału Regionalnego Organizatora.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do umieszczenia w swojej miejscowości oraz podczas wszystkich spotkań plakatu promującego konkurs.

Plakaty do pobrania dostępne są w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych Organizatora oraz stronie internetowej Organizatora: www.arimr.gov.pl.

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt.

Prezentację i zdjęcia wraz z podpisanym oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich znajdujący się na stronie internetowej ARiMR, należy przekazywać na nośniku (płycie) CD lub DVD na adres Podlaskiego OR ARiMR z dopiskiem „KONKURS DLA OSP” na adres: ARiMR Podlaski OR ARiMR w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża.

W konkursie zostanie wyłonionych 5 najlepszych zgłoszeń.

Nagrodami w konkursie dla 5 najlepszych Uczestników w każdym Oddziale Regionalnym Organizatora będzie torba medyczna z wyposażeniem do ratowania życia ludzkiego OSP R1.

Każdy Oddział Regionalny ARiMR wyłoni najlepszy projekt, który weźmie udział w ogólnopolskim, publicznym głosowaniu na profilu ARiMR na portalu Facebook (ankieta).

Uczestnik z największą ilością głosów zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy: defibrylator + fantom, III miejsce: pilarka spalinowa do wykorzystywania w działaniach OSP.

Prace konkursowe można przesyłać jeszcze do 15 sierpnia 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.

POR ARiMR

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

five × five =