TwitterFacebook

Poszkodowani rolnicy składają wnioski o pomoc. Termin mija jutro!

Jeszcze tylko do jutra (27.11) rolnicy poszkodowani w minionym roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogą składać wnioski o pomoc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje je od 13 listopada.

– Według szacunków Urzędu Wojewódzkiego (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uzup. red.) w naszym województwie jest około 700 gospodarstw takich, które mogły i mogą się o tę pomoc ubiegać – informuje Wiesław Grzymała, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Przez ostatnie dni do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie podlaskim wpłynęło 118 wniosków (do 23.11).

Stawka pomocy wynosi: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych; 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem w 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Pomoc nie będzie przysługiwać tym producentom rolnym, którzy otrzymali ją w roku ubiegłym. W 2017 roku do Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z tytułu pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu deszczu nawalnego lub gradu łącznie złożono 392 wnioski, przyznano i zrealizowano płatności w kwocie ponad 2 mln 150 tys. zł.

Wnioski trzeba złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Warto jednak wziąć pod uwagę, że pomoc może przysługiwać w niższej kwocie.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Marzena Wiśniewska/ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *