RN
TwitterFacebook

Rolnictwo. NCBR przeznaczy 100 milionów złotych z Funduszy Europejskich na rozwój innowacyjnego rolnictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przekaże 100 milionów złotych z Funduszy Europejskich na rozwój innowacyjnego rolnictwa. Granty będą przyznawane w ramach konkursu Szybka Ścieżka “Agrotech”, na wsparcie nowych technologii w polskim sektorze rolnym.

NCBR ma zamiar wspierać w ten sposób, “podnoszenie konkurencyjności polskich firm, pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku”. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka “Agrotech” rozpoczął się 10 września, i potrwa do 6 listopada tego roku. Centrum zauważa również, że o konkurencyjności polskiego rolnictwa w niedalekiej przyszłości będzie decydowała właśnie jego innowacyjność.

W konkursie udział wziąć mogą przedsiębiorstwa duże, jak również małe i średnie, konsorcja składające się z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciecha Murdzka, inicjatywa pozwoli na transfer wiedzy z uczelni do rolnictwa, stymulując tym samym jego rozwój.

Mamy doskonałe uczelnie rolnicze oraz silne ośrodki badawcze, działające w takich obszarach nauki jak weterynaria, żywność czy ochrona środowiska. To szczególnie istotne, aby wyniki ich prac znalazły praktyczne zastosowanie – podkreśla minister.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak jest zdania, że Fundusze Europejskie pomogą umocnić pozycję polskiego rolnictwa, które cenione jest w świecie ze względu na wysoką jakość produktów. Jak podkreśliła wytwarzanie i eksportowanie wysokich technologii rolniczych w Polsce, pozwoli nie tylko na modernizacje naszego rolnictwa, ale również przyczyni się do rozwoju tego sektora w innych państwach.

– Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania min. na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym – to jest – poza województwem mazowieckim – informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zorganizowany przez Centrum konkurs określa sześć głównych obszarów tematycznych, w które wpisać się mają projekty, starające się o grant. Są to: automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie; mechanizacja w rolnictwie; aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie; rolnictwo precyzyjne; zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza; bioenergia i biomateriały.

– Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe – zaznacza NCBR.

W konkursie, dla małych i średnich przedsiębiorstw minimalną wartość kosztów kwalifikowanych ustalono na 1 milion złotych. Dla dużych firm lub konsorcjów wynosi 2 miliony złotych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć jednak 50 milionów euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80 procent tych kosztów. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbr.gov.pl.

IAR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + seventeen =