TwitterFacebook

Zwrot akcyzy dla rolników – zmiany od nowego roku

Od 2019 r. będą obowiązywały nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie: 100,00 zł* ilość ha użytków rolnych. Oznacza to, że rolnik na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m. in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Przypominamy, że pierwszym terminem składania wniosków jest okres od 1 do 28 lutego 2019 r.

ARiMR/red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *