RN
TwitterFacebook

Tag: ankieta urząd miejski w łomży

Łomża: Zdecyduj, jak nazywać się będzie nowa ulica

Łomżyński Urząd Miejski zaprasza mieszkańców miasta do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w rejonie ulic Wojska Polskiego, Partyzantów i Nowogrodzkiej. Proponowane nazwy to: Serdeczna, Wspólna, Północna. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w dwóch formach, za pomocą ankiety papierowej i sondy internetowej. Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie dostępna do pobrania w…

Czytaj całość

Łomża: Mieszkańcy wybrali nowe nazwy ulic

W połowie października Urząd Miejski w Łomży ogłosił akcję konsultacyjną, podczas której zbierano opinie mieszkańców dotyczące nadania nazw ulicom położonych w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego (osiedle nr 2). Najwięcej głosów zdobyły propozycje Alabastrowa i Edukacyjna. Badanie odbyło się z wykorzystaniem formularza ankietowego opatrzonego pieczątką Urzędu Miejskiego, który był wyłożony w Punkcie Obsługi…

Czytaj całość

Łomża. Wyraź swoje zdanie w kwestii nadania drodze nazwy

Władze miasta opublikowały ankietę dotyczącą nadania nazwy drodze dojazdowej w rejonie osiedla Wschód. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do 22 lipca.  Chodzi o drogę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża jako działki nr 11770/4 położonej w rejonie ulic Wąska i Kazimierza Wielkiego. Część przedmiotowej działki zawiera się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta…

Czytaj całość