RN
TwitterFacebook

Tag: Biblia

Słowo z komentarzem – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata [video]

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Czytanie z…

Czytaj całość

ABC Wiary Biblia i rozważania nad Ewangelią wg św. Mateusza

Rozpoczęliśmy rozważania nad tekstem Ewangelii wg św. Mateusza. Tekst tej Ewangelii rozpoczyna rodowód Jezusa, który nie jest genealogią we właściwym rozumieniu tego słowa. Tak więc rodzi się pytanie po co autor umieścił ten spis imion i co chciał nam przez to przekazać? Dlaczego w tym drzewie genealogicznym umieścił kobiety? Na te i inne pytania stara…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na XXXIII Niedzielę – 15 listopada

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Czytanie z Księgi Przysłów Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31 Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na XXXII Niedzielę – 8 listopada

Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Czytanie z Księgi…

Czytaj całość

ks. dr Zbigniew Skuza: Nasze życie musi być ciągłym nawracaniem się

„Niebo to perfekcyjna komunia, przyjaźń z Bogiem i oglądanie go twarzą w twarz. Jest to stan permanentnej radości w przyjaźni z Bogiem” – powiedział w Poranku „Siódma9” ks. dr Zbigniew Skuza, biblista, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W rozmowie z Anną Czytowską mówił, że rzeczywistość Nieba przekracza nasze możliwości zrozumienia. „Pismo Święte odwołuje się…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na Uroczystość Wszystkich Świętych

Jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka» Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks.…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na XXX Niedzielę – 25 października

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Czytanie z Księgi Wyjścia Wj 22, 20-26 Tak…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na XXIX Niedzielę – 18 października

«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 45, 1. 4-6 Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na XXVII Niedzielę – 4 października

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Zapraszamy do wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii ks. Łukasza Andrzejczyka moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Iz 5, 1-7 Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń…

Czytaj całość

Słowo z komentarzem na dziś

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Zapraszamy…

Czytaj całość