RN
TwitterFacebook

Tag: Bogusław Konrad

Ostrów Maz.: Radni i burmistrz złożyli ślubowanie

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta miała charakter uroczysty. Przybyli na nią przedstawiciele samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, szefowie instytucji państwowych, firm, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.  Obrady sesji, która odbyła się 20 listopada rozpoczął najstarszy z radnych Edward Podbielski. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ryszard Mierzejewski odczytał wyniki głosowania w wyborach na radnych…

Czytaj całość