RN
TwitterFacebook

Tag: gmina Jedwabne

Gmina Jedwabne: Podpisano umowę na przebudowę dróg w Brzostowie

Kolejne drogi w gminie Jedwabne przejdą remont. Burmistrz Jedwabnego podpisał właśnie umowę z Firmą Drogowo-Budowlaną „AMSTONE” Patrycja Mielnicka na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na terenie gminy Jedwabne”. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej w trzech połączonych ze sobą odcinkach o łącznej długości ponad 1400 m. Powstanie m.in. nawierzchnia z kostki betonowej,…

Czytaj całość

Powiat łomżyński. Zakończenie prac przy budowie placów zabaw w m. Jedwabne i Pawełki

Zakończyły się już prace związane z projektem pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne”. Inwestycje były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wybudowane zostały m.in. altany, place zabaw ze strefą fitness i boiskiem do koszykówki. Celem projektu było stworzenie miejsc bezpiecznej…

Czytaj całość

Powiat łomżyński. Jest umowa na wsparcie finansowe przebudowy drogi Wizna-Jedwabne

Formalności stało się zadość. Dzisiaj (1.10.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży została podpisana umowa między Powiatem Łomżyńskim a Województwem Podlaskim na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2,5 mln złotych na modernizację drogi powiatowej Wizna – Jedwabne. – Na tę inwestycję składa się współpraca kilku różnych podmiotów – podkreśla wicestarosta łomżyński, Maria Dziekońska. – Jest…

Czytaj całość

Gmina Jedwabne: Trwają prace przy budowie dwóch placów zabaw

Rozpoczęły się prace związane z projektem pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne”. Wybudowane zostaną m.in. altany, place zabaw ze strefą fitness i boiskiem do koszykówki. Celem projektu jest stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i  aktywnego  wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów. Realizacja…

Czytaj całość

Jedwabne: Mural historyczny upamiętni tych, których wywieziono na Sybir

Sowieckie deportacje na wschód przedstawiał będzie pierwszy mural w Jedwabnem. Dzięki staraniom samorządu i stowarzyszenia miłośników ziemi jedwabieńskiej pamięć o osobach wywiezionych na Sybir zostanie zachowana w nietypowy sposób.  – Żeśmy doszli do wniosku, że jednak trzeba uhonorować tych, którzy zostali deportowani, którzy byli prześladowani przez system sowiecki i w ten sposób upamiętnić to, co…

Czytaj całość

Jedwabne: Samorząd otrzymał kolejny sprzęt komputerowy

Po wytypowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz na wniosek burmistrza Jedwabnego Adama Niebrzydowskiego gmina pozyskała kolejny sprzęt niezbędny do zdalnej nauki. Tym razem samorząd otrzymał 20 komputerów z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 10 komputerów stacjonarnych oraz 10 laptopów przeznaczonych zostanie na pomoc uczniom w celu podniesienia poziomu kształcenia, szczególnie w obecnej formie zdalnego nauczania.…

Czytaj całość

Jedwabne: Maseczki ochronne trafią do seniorów

Blisko tysiąc osób, mieszkańców gminy Jedwabne otrzyma bezpłatnie trójwarstwowe maseczki ochronne. Samorząd zdecydował się na zakup, żeby zabezpieczyć zdrowie najstarszych.  – Decyzja zakupu maseczek zapadła w związku z wprowadzonym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Maseczki zakupione zostały ze środków własnych Gminy Jedwabne – informuje Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego.  Seniorom, których życie i…

Czytaj całość

Jedwabne: Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki Pietrasze

Ruszyły prace dotyczące zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki Pietrasze. Blisko 3-kilometrowy odcinek jest realizowany w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.   W ramach inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa i rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów, poboczy, budowie rowów przydrożnych, przepustów pod koroną drogi i ustawieniu barier energochłonnych. Ponadto…

Czytaj całość

Jedwabne: Samorząd skorzystał z dotacji na sprzęt komputerowy dla uczniów

Gmina Jedwabne pozyskała blisko 60 tysięcy złotych z rządowego programu „Zdalna szkoła”. Dzięki otrzymanej dotacji zakupionych zostało 25 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami. Sprzęt przekazany zostanie szkołom na terenie naszej gminy. Laptopy umożliwią zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. W całym województwie podlaskim z programu…

Czytaj całość

Jedwabne: Targowisko miejskie wznawia działalność

– Postanowiliśmy przywrócić możliwość handlu na terenie targowiska gminnego w Jedwabnem od najbliższej środy – informuje Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego. Jest to efekt sprzyjających prawnych możliwości, które w ostatnim czasie wprowadził rząd. Burmistrz zaznacza, że wymogi obowiązują nie tylko właścicieli stanowisk handlu, czy usług, ale również klientów. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad: obowiązek utrzymania…

Czytaj całość