RN
TwitterFacebook

Orlen

Tag: gmina turośl

Podlaskie. Przesunięcie terminu głosowań w wyborach uzupełniających do Rady Gminy

Wojewoda Podlaski w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do rad gmin. Wybory miały odbyć się w Gminie Turośl, Gminie Czeremcha i Gminie Rudka. 25 marca 2020 roku Minister Zdrowia wprowadził zakaz, dotyczący przemieszczania się osób na…

Czytaj całość

Podlaskie. Pomoc dla bezrobotnych, chorych i nowe miejsca w przedszkolach

Blisko 3,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do podlaskich gmin, gdzie powstaną ośrodki do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, aktywizacji mieszkańców oraz miejsca w przedszkolach. Tak zdecydował Zarząd Województwa na wtorkowym posiedzeniu (24.03). Cztery projekty zostaną zrealizowane na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Ich wartość wynosi…

Czytaj całość

Powiat kolneński. Trwają konsultacje w sprawie zmian granic administracyjnych

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy powiatu kolneńskiego. Dotyczą one poszerzenia granic powiatu poprzez włączenie w jego granicę części sołectw Siwiki i Zbójna, co umożliwiłoby remont drogi w miejscowości Cieciory. Te grunty położone są na terenie gminy Zbójna, ale tę drogę użytkują głównie mieszkańcy miejscowości Cieciory, Charubin, Potasie – mówi wójt gminy Turośl,…

Czytaj całość

Powiat kolneński. Konsultacje w sprawie zmian granic administracyjnych gminy Turośl

Z końcem roku 2019 władze Gminy Turośl skierowały do Rady Powiatu Kolneńskiego wniosek o wydanie opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych. W związku z tym muszą zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Sprawdź, jak wziąć w nich udział.  Gminy Turośl chce wyremontować drogę w miejscowości Cieciory, jednak ta administracyjnie leży na terenie gminy Zbójna (powiat łomżyński). W…

Czytaj całość

Podlaskie. Instytucje kultury z ministerialnymi dotacjami

3 mln 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego (MKiDN) otrzymały instytucje i organizacje kulturalne z Białegostoku, Łomży i Suwałk oraz Ciechanowca, Lipska i Turośli. W rozstrzygniętym konkursie pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie infrastruktury. Dofinansowanie zdobyło osiem jednostek z województwa podlaskiego, w tym trzy podlegające samorządowi województwa, a środki w tym naborze przeznaczone…

Czytaj całość

Powiat kolneński: Żeby wyremontować drogę trzeba zmienić granice administracyjne? Trwają konsultacje tego pomysłu

Powiat kolneński może zmienić swoje granice administracyjne. To ze względu na wymagającą remontu drogę w miejscowości Cieciory. Sprawa jest pilna, bo drogą jeździ między innymi szkolny autobus. Wójt gminy Turośl, Piotr Niedbała chętnie podjąłby się jej remontu, problem w tym, że formalnie znajduje się ona na terenie Gminy Zbójna: – Mieszkańcy gminy Zbójna tą drogą…

Czytaj całość

Gmina Turośl: Centrum Aktywności Lokalnej oddane mieszkańcom

Świetlica w Cieloszce przeszła remont i stała się Centrum Aktywności Lokalnej. To drugi tego typu obiekt na terenie gminy Turośl. Inwestycja ma służyć do zwiększenia aktywności mieszkańców w poczuciu przynależności do miejsca i grupy. Będą w niej działały organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządowe. W jej murach będą realizowane pomysły wyłonionych liderów i wolontariuszy oraz rozwiązywane będą lokalne problemy i konflikty. Najwięcej…

Czytaj całość

Podlaskie. Gminy odebrały dofinansowania na inwestycje wodno-ściekowe

Ponad 32 mln złotych trafiło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 23 gmin województwa podlaskiego. Samorządy przeznaczą to na realizację inwestycji wodno-ściekowych.  Dzięki tym środkom wybudowane zostanie 57,6 km wodociągów, 2,56 km kanalizacji, 127 przydomowych oczyszczalni ścieków, sześć ujęć wody, trzy stacje uzdatniania wody oraz dwie oczyszczalnie ścieków. Przewidziano także przebudowę sześciu ujęć wody, 16 stacji…

Czytaj całość

Gmina Turośl: Symbolicznym pomnikiem upamiętnią tych, których wywieziono do obozów

Samorząd otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju”. Dzięki temu powstanie pomnik, który upamiętni mężczyzn wywiezionych do obozów koncentracyjnych.  Symboliczny pomnik upamiętniający 45 mężczyzn wywiezionych do niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych przez niemieckie władze okupacyjne z miejscowości Nowa Ruda wzniesiony zostanie w centralnej części tej miejscowości, na działce 742/1. W ramach…

Czytaj całość

Region. Dodatkowe zajęcia w szkołach i świetlicach

W gminie Suwałki powstaną trzy świetlice środowiskowe, a dzieci z dwóch sokólskich przedszkoli i czterech szkół podstawowych w gminie Turośl wezmą udział w zajęciach dodatkowych. Na to wszystko dodatkowe pieniądze przekazał zarząd województwa podlaskiego. W gminie Suwałki, w miejscowościach: Płociczno-Tartak, Nowa Wieś i Przebród powstaną świetlice środowiskowe, w których opiekę i pomoc znajdą dzieci i…

Czytaj całość