TwitterFacebook

Tag: komunia

O częstotliwości przyjmowania Komunii Świętej

Kiedy zastanawiam się nad zaproponowanym dzisiaj tematem, prawie zawsze słyszę słowa Pana Jezusa, zapisane przez Ewangelistę Jana: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53). Warto te słowa usłyszeć w całym kontekście „Mowy eucharystycznej” Jezusa. Mówi On w niej o sobie,…

Czytaj całość

Watykan: List okólny do biskupów nt. chleba i wina do sprawowania Eucharystii

„Hostie całkowicie pozbawione glutenu są materią eucharystyczną nieważną (…). Mając na uwadze złożoność sytuacji i okoliczności, oraz zanikający szacunek dla świętości, wydaje się być rzeczą niezbędną, aby kompetentna władza ustanowiła kogoś, kto skutecznie będzie czuwał nad jakością materii eucharystycznej pochodzącej od producentów, jak również nad ich odpowiednią dystrybucją i sprzedażą”. Poniżej publikujemy treść listu: List…

Czytaj całość