RN
TwitterFacebook

Tag: osoby niepełnosprawne w Ostrołęce

Większe wsparcie na warsztatów terapii zajęciowej

Blisko 492 mln złotych zaplanowano w tym roku na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To o ponad 105 mln złotych więcej niż przed czterema laty. W kolejnych latach strumień finansowego wsparcia będzie jeszcze silniejszy. W 2020 roku kwota dofinansowania tego typu placówek wyniesie ponad 531,7 mln złotych, a w…

Czytaj całość

Ostrołęka: Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych.

W ostatnim czasie w Ostrołęce wiele firm zrezygnowało ze statutu zakładów pracy chronionej. Wynika to między innymi ze zrównania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacanego pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy. 1 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przez pracodawców. Spowodowało to zrównanie…

Czytaj całość