TwitterFacebook

Tag: projekty unijne

Szczuczyn liderem projektu międzynarodowego

Na uroczystej sesji Rady Miasta Szczuczyn podpisano dokumenty, na mocy których zatwierdzono partnerstwo miast: Szczuczyna, miasta Kovel z Ukrainy i Szczuczyna z Białorusi. Zdecydowano także o przyszłości projektu „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur”. Projekt będzie równolegle realizowany w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Na realizację projektu partnerzy pozyskali dwa i pół miliona euro. Projekt przewiduje…

Czytaj całość

Rusza nabór do projektu pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”

Od 25 września do 6 października 2017 r. można składać formularze rekrutacyjne w projekcie „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Jego celem jest przygotowanie 40 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.956.312 zł, zaś dofinansowanie 1.807.812 zł. Jest on realizowany…

Czytaj całość

Duże pieniądze z Unii do Łomży

Prawie 41 mln zł otrzyma Łomża na realizację w subregionie łomżyńskim projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. To największy projekt edukacyjny w przeliczeniu na mieszkańca w całej perspektywie finansowej 2014-2020, a nasze miasto jest jego liderem – mówi nie kryjąc zadowolenia prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Środki…

Czytaj całość