RN
TwitterFacebook

Tag: Rada Miejska Łomża

Łomża: Radni otrzymają laptopy do pracy

Nowe laptopy trafią do radnych miejskich w Łomży. Sprzęt będzie kosztował niewiele ponad 62 tysiące złotych.  Miast za tę kwotę zakupi 24 nowe laptopy, które będą przeznaczone dla łomżyńskich radnych do m.in. zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach komisji i sesjach rady. Należy spodziewać się, że sprzęt zostanie wyposażony w oprogramowanie, które umożliwi przeprowadzanie zdalnych sesji. Do…

Czytaj całość

Łomża: Uroczystości pogrzebowe śp. Witolda Chludzińskiego

Znamy szczegóły uroczystości pogrzebowych wieloletniego radnego, śp. Witolda Chludzińskiego. Pogrzeb odbędzie się 28 grudnia.  W niedzielę, 27 grudnia, nastąpi wystawienie urny z prochami w kaplicy pw. św. Józefa przy ulicy Przykoszarowej 22A w Łomży o godzinie 16. Dzień później, 28 grudnia, o godzinie 10:30 urna wystawiona zostanie w kościele pw. Bożego Ciała. Tam też o…

Czytaj całość

Łomża: Zmarł radny Witold Chludziński

W sobotę 19 grudnia 2020 r. zmarł Witold Władysław Chludziński, radny i przedsiębiorca. W Radzie Miejskiej Łomży zasiadał w latach 1994-2002 i od 2010 r.   Witold Chludziński był członkiem klubu Mariusza Chrzanowskiego. Pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości. Miał 66 lat. UM Łomża/red. pg…

Czytaj całość

Łomża: Przyjęto budżet miasta na 2021 rok

Budżet miasta na 2021 rok przyjęty. Uchwała przeszła stosunkiem głosów 12 za, 8 przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym się. Jak mówił podczas dzisiejszej (16.12.) sesji rady miasta prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski, budżet spełnia wszelkie niezbędne wymogi: – Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Także uwagi państwa radnych na komisjach merytorycznych, również też pozytywne opinie…

Czytaj całość

Łomża: Radni zdecydowali o powiększeniu cmentarza

Radni Miejscy Łomży jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej. Zgodę na rozszerzenie cmentarza wyraził już Powiatowy Inspektor Sanitarny.  W lipcu pisaliśmy o tym, że na cmentarzy przy ul. Przykoszarowej kończy się miejsce. Wtedy miasto było na etapie przygotowywania projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu w tym rejonie. Wcześniej sporządzono koncepcję rozbudowy…

Czytaj całość

Łomża: Radni przyjęli uchwałę zwiększającą liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Radni przyjęli uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. Za głosowało 13 radnych, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.  Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest za propagowaniem pijaństwa – mówił podczas sesji radny miejski z klubu…

Czytaj całość

Łomża: Radni pochylą się nad wnioskiem o zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu

Dzisiaj (30.09) na Sesji Rady Miejskiej będzie procedowany wniosek odnośnie zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholu w Łomży. Wnioskodawcy wskazują, że liczba takich punktów w mieście nie zmieniła się od 2008 roku. – Miasta porównywalne wielkością do Łomży czy nawet sąsiadujące, takie jak Ostrołęka, gdzie miasto w uchwale ma wpisane 135 zezwoleń czy Suwałki, które mają…

Czytaj całość

Łomża: NSA uchyliło wyrok w sprawie poprzedniej uchwały śmieciowej

Naczelny Sąd Administracyjny w Białymstoku w całości uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej Łomży dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po skardze jednej z mieszkanek Łomży, uznał, że podjęta 14 sierpnia 2019 roku…

Czytaj całość

Łomża: Prezydent z absolutorium i wotum zaufania od rady miejskiej

Prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski, z wotum zaufania i absolutorium. Taką decyzję podjęli dzisiaj, podczas sesji rady miejskiej, łomżyńscy radni. Oba głosowania zakończyły stosunkiem głosów 14 za, 7 przeciw i 2 osoby były nieobecne: – Te głosowania, które miały przed chwilą miejsce to też wyraz takiego zaufania, wyraz też aprobaty tego co w mieście się dzieje.…

Czytaj całość

Łomża: Stanowisko radnych w sprawie odmrażania szpitala

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Łomży przyjęte zostało stanowisko dotyczące przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Radni stwierdzili, że planowane przywrócenie od 1 czerwca części oddziałów szpitalnych przyjęli z “umiarkowanym optymizmem”, ale uważają, że należy podjąć kolejne kroki i zasadne byłoby powołanie przez Prezydenta Miasta Łomża specjalnego zespołu, w skład…

Czytaj całość