RN
TwitterFacebook

Tag: Radiowy Przystanek Historia

Radiowy Przystanek Historia: Historia Łomży

W połowie czerwca obchodziliśmy wielki jubileusz Łomży. 15 czerwca 1418 r. książę Janusz I nadał Łomży prawa miejskie, odegrało to znaczącą rolę w dalszym rozwoju miasta.  O początkach osady, a później miasta – Łomży w rozmowie Aleksandry Matejkowskiej z   dr hab. Krzysztofem Sychowiczem pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Białystok, oraz pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. O uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, najważniejszych zmianach, które wprowadzał w rozmowie Aleksandry Matejkowskiej z dr hab. Krzysztofem Sychowiczem pracownikiem Oddziałowego Biura Badań…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Henryk Jastrzębski “Zbych” Żołnierz Wyklęty z Ziemi Łomżyńskiej

13 kwietnia br będziemy obchodzić 70 rocznicę śmierci Henryk Jastrzębski ps. “Zbych” Żołnierza Wyklętego Ziemi Łomżyńskiej. “Zbych” urodził się 17 listopada 1917 roku w Chomentowie (gm. Śniadowo, pow. łomżyński) w rodzinie zamożnych rolników wywodzących się z drobnej szlachty. W konspiracji niepodległościowej uczestniczył od początku okupacji: najpierw w ZWZ-AK a od 1943 roku w NSZ.  Dzisiejszym gościem…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Dekomunizacja nazw ulic w Łomży

1 kwietnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w skrócie nazywaną dekomunizacyjną.  O tym ile nazw ulic w Łomży uległo zmianie w związku z nowym prawem, w rozmowie Aleksandry Matejkowskiej z Pawłem Niziołkiem pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN oddział w Białymstoku.…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Początki polskiego podziemia niepodległościowego w Łomży

W 1939 roku, na terenie powiatu łomżyńskiego działalność konspiracyjną rozpoczęli żołnierze z 33 pułku piechoty.   O tym jak wyglądały początki konspiracji niepodległościowej w Łomży, jaką działalnością zajmowało się w początkowym okresie istnienia, w rozmowie Aleksandry Matejkowskiej z Pawłem Niziołkiem pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN oddział w Białymstoku. Audycja powstaje przy współpracy z Instytutem Edukacji…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Pomoc Polaków udzielana ludności żydowskiej w czasie II Wojny Światowej

24 marca po raz pierwszy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data nie jest przypadkowa,  24 marca 1944 r. niemiecka żandarmeria rozstrzelała polską rodzinę Ulmów. Małżeństwo Józef i Wiktoria wraz z szóstką dzieci zostali rozstrzelani za udzielenie schronienia ośmiu Żydom na terenie swojego gospodarstwa, śmierć ponieśli również Żydzi.  O…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Kolektywizacja polskiego rolnictwa w okresie stalinowskim

W Polsce decyzję o kolektywizacji rolnictwa podjął KC PPR w 1948 r.  Poprzez zastosowane przez władze komunistyczne środki przymusu  do 1951 r. powstało ok. 2200 spółdzielni.  O metodach kolektywizacji, reakcji poszczególnych grup mieszkańców  na ten problem (opór i przystosowanie się do stalinowskiej polityki rolnej), oraz funkcjonowaniu spółdzielni produkcyjnych, w rozmowie Aleksandry Matejkowskiej z dr Marcinem Markiewiczem…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Żołnierze Wyklęci

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, władze komunistyczne rozstrzelały siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Amnestia Komunistyczna w lutym 1947 r.

22 lutego 1947 roku została przyjęta przez wybrany w sfałszowanych przez komunistów wyborach Sejm deklarację o realizacji praw i wolności obywatelskich oraz amnestia dla więźniów politycznych.  Dlaczego doszło do jej ogłoszenia? Jaki był jej oficjalny i rzeczywisty powód? Jak sytuacja wyglądała się w powiecie łomżyńskim? O tym w dzisiejszej rozmowie Aleksandry Matejkowskiej z dr hab. Krzysztofem Sychowiczem pracownikiem…

Czytaj całość

Radiowy Przystanek Historia: Wspomnienia z Sybiru

Tego dnia nie da się zapomnieć. Był mróz, strach, niepewność. Mieliśmy godzinę na spakowanie się, nikt nie wiedział, gdzie nas wywożą i co nas czeka – wspominają osoby, które przeżyły wywózki w głąb Syberii.  Zapraszam do wysłuchania audycji Katarzyny Wasilewskiej na temat wspomnień osób wywiezionych na Syberię z ziemi łomżyńskiej i białostockiej. W audycji wykorzystano notacje…

Czytaj całość