TwitterFacebook

Tag: składki emerytalne

Składki ubezpieczeń KRUS na IV kwartał roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała aktualną stawkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowić będzie…

Czytaj całość

GD: Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS o/Białystok

Od pierwszego października wchodzą w życie zmiany dotyczące wieku emerytalnego. Ten w przypadku kobiet będzie wynosił 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Do oddziału ZUS w Białymstoku wpłynęło już około 2 i pół tysiąca wniosków emerytalnych. Natomiast od poniedziałku ZUS w całym kraju prowadzi akcję „tydzień przedsiębiorcy”. O wieku emerytalnym oraz o prowadzonej…

Czytaj całość