TwitterFacebook

Tag: składki emerytalne

ZUS: Nowa wysokość składek od nowego roku.

Wśród płatników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne ok. 127,5 tysięcy zadeklarowała chęć skorzystania z tzw. „Małego ZUS”. W województwie podlaskim to 3 699 osób. W związku możliwością skorzystania z tego przywileju, niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2019 roku zapłacą niższą składkę niż w ubiegłym roku. Stały element, który jest niezmienny dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych,…

Czytaj całość

Składki ubezpieczeń KRUS na IV kwartał roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała aktualną stawkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowić będzie…

Czytaj całość

GD: Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS o/Białystok

Od pierwszego października wchodzą w życie zmiany dotyczące wieku emerytalnego. Ten w przypadku kobiet będzie wynosił 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Do oddziału ZUS w Białymstoku wpłynęło już około 2 i pół tysiąca wniosków emerytalnych. Natomiast od poniedziałku ZUS w całym kraju prowadzi akcję „tydzień przedsiębiorcy”. O wieku emerytalnym oraz o prowadzonej…

Czytaj całość