TwitterFacebook

Tag: składki ubezpieczeń KRUS

Składki ubezpieczeń KRUS na IV kwartał roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała aktualną stawkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowić będzie…

Czytaj całość