TwitterFacebook

Tag: spowiedź

Biskupi zachęcają do włączenia się w inicjatywę „24 godziny dla Pana”

Biskupi zachęcają do włączenia się w inicjatywę „24 godziny dla Pana”, którą zapoczątkował Papież Franciszek. W najbliższy piątek i w sobotę w wielu kościołach w Polsce i na całym świecie można będzie przystąpić do Sakramentu Pojednania przez całą dobę – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.  „24 godziny dla Pana” to akcja, którą…

Czytaj całość

Bp Stanisław Stefanek: Radosne oczekiwanie

Na I niedzielę Adwentu tego roku wypadło nam podjąć rozmowy domowe podsumowujące wszystkie spotkania na temat sakramentu pojednania. W jakimś wymiarze ta niedziela pomoże nam w dokonaniu takiego podsumowania. Jest jeszcze jeden temat, który na końcu chciałem poruszyć – temat omawiający pewne stany emocjonalne człowieka, które utrudniają dojście do konfesjonału. To są dwa uczucia. Pomijam…

Czytaj całość

Ja odpuszczam tobie grzechy

Zatrzymajmy się przy zdaniu, które jest istotnym momentem sakramentu pojednania. Jest to forma rozgrzeszenia, jakie otrzymujemy. W istotnych elementach forma rozgrzeszenia jest od wieków ta sama. Zmieniają się niekiedy dodatkowe wyjaśnienia, które łączy się z ogłaszaniem Bożego dekretu o zmazaniu naszych grzechów. Zwróćmy uwagę na przesłanie teologiczne tej formy. Rozgrzeszenia udziela nam „Bóg, Ojciec Miłosierdzia”.…

Czytaj całość

Nowy katechumenat w domu rodzinnym: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie…”

Wyznanie grzechów, jeden z istotnych elementów sakramentu pojednania, stwarza niemałe trudności tak u dzieci, jak i u dorosłych. Z różnych powodów pojawiają się te zahamowania, jednakże powinność wyznania grzechów niech będzie przedmiotem szczegółowych rozważań w rozmowach domowych. Jak to podkreślamy zawsze, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą. Skąd bierze się ta trudność? Mam mówić o swoich…

Czytaj całość

Bp Stefanek: Publiczne i prywatne zadania pokutne

Otrzymujemy zwykle podczas spowiedzi świętej pokutę, którą zadaje kapłan jako sposób na wynagrodzenie za popełnione grzechy. To Chrystus ustanowił sakrament pokuty w swoim Kościele po to, aby tych wszystkich, którzy po chrzcie popełnili grzech, zwłaszcza grzech ciężki i utracili łaskę uświęcającą, przez to zadali ranę wspólnocie Kościoła, przywrócić z powrotem do pełnego życia w świętości…

Czytaj całość

Franciszek uczy spowiedzi

We wstępie do książki ks. Tantardiniego, Papież daje kilka praktycznych rad odnośnie do sakramentu pokuty. Dobra spowiedź prowadzi nas bowiem do świętości. Ojciec Święty zachęca do dobrej spowiedzi. „Kto się dobrze spowiada, ten staje się świętym” – przypomina Papież, cytując powiedzenie swego przyjaciela, zmarłego przed sześciu laty rzymskiego księdza Giacoma Tantardiniego. Franciszek napisał wprowadzenie do…

Czytaj całość

Ks. Maciej Curyło: Pierwsza spowiedź to nie odpytywanie przy tablicy, dziecko nie ma się czego bać [AUDIO]

„Rodzice odgrywają ogromną rolę. Pierwsza rzecz jest taka, że rodzice zawsze dają świadectwo, że sami przystępują do sakramentu spowiedzi, że sami się przygotowują do tego sakramentu. Przed pierwszą spowiedzią tak naprawdę rodzice przygotowują taki katalog grzechów, robią rachunek sumienia z dziećmi. To jest naturalne, żeby dziecko było przygotowane przez rodziców” – mówił w poranku „Siódma…

Czytaj całość

GD: Jan Fibek, kapucyn

O. Jan Fibek, kapucyn, w rozmowie z ks. Marcinem Sobiechem opowiedział nam o swoim współbracie św. o. Pio z Pietrelciny jako człowieku Triduum Paschalnego. Podkreślił, że o. Pio jako człowiek Wielkiego Czwartku to przede wszystkim kapłan sprawujący Eucharystię, jako człowiek Wielkiego Piątku był współukrzyżowany z Chrystusem, jako człowiek Wielkiej Soboty w pokorze znoszący prześladowania, i…

Czytaj całość

24 godziny dla Pana – już dziś!

Już dziś w kościołach naszej diecezji ale też na całym świecie rusza piąty zaproponowana przez papieża Franciszka inicjatywa „24 godziny dla Pana” czyli całodniowa adoracja połączona z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty. Polscy biskupi całym sercem wspierają zapoczątkowaną przez Ojca Świętego Franciszka inicjatywę „24 godziny dla Pana”, to piękny znak łączności z Kościołem powszechnym – mówił ks. Paweł…

Czytaj całość

Kard. Piacenza: telefon w konfesjonale jest nadużyciem

Ksiądz używający komórki podczas spowiedzi dopuszcza się poważnego nadużycia. Niewyobrażalne jest, by w czasie sakramentu pokuty spowiednik równocześnie korzystał z mediów społecznościowych czy pisał sms-y. O tym grzechu niektórych kapłanów mówił kard. Mauro Piacenza otwierając doroczny watykański kurs forum wewnętrznego dla spowiedników z całego świata. Organizowany on jest tradycyjnie przez kierowaną przez niego Penitencjarię Apostolską…

Czytaj całość