RN
TwitterFacebook

Tag: sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych łomża

Łomża: Sprzęt komputerowy trafił do rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Miasto Łomża realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki temu został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do pracy zdalnej, który został przekazany do rodzin zastępczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.  W ramach tego projektu miasto otrzymało dotację na…

Czytaj całość