RN
TwitterFacebook

Tag: strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2030 roku

Podlaskie. Nowa Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego

Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął na ostatnim posiedzeniu (27.04.) Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa. Zapisy Strategii mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym plany rozwoju poszczególnych sektorów: transportu, zdrowia, polityki społecznej, na strategie samorządowe). SRWP wskazuje…

Czytaj całość

Podlaskie. Projekt Strategii po konsultacjach przyjęty

Na czwartkowym posiedzeniu (6.02) Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Przyjęto również projekt tego dokumentu poszerzony o uwagi z konsultacji. Konsultacje społeczne trwały 44 dni, od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. W tym czasie mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu –…

Czytaj całość

Podlaskie. Zakończyły się konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego [FOTO]

Grajewo było ostatni  miastem, w którym odbyły się konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku. Tematem spotkania były kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego regionu. W pierwszej części przedstawione zostało streszczenie projektu Strategii, która określa wizję naszego regionu jako: „Podlaskie. Przedsiębiorcze. Partnerskie. Perspektywiczne.” Misja sformułowana jako „Ambitne Podlaskie” ma być realizowana poprzez trzy cele: dynamiczna gospodarka,…

Czytaj całość