TwitterFacebook

Tag: Turośl

Gmina Turośl: Symbolicznym pomnikiem upamiętnią tych, których wywieziono do obozów

Samorząd otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju”. Dzięki temu powstanie pomnik, który upamiętni mężczyzn wywiezionych do obozów koncentracyjnych.  Symboliczny pomnik upamiętniający 45 mężczyzn wywiezionych do niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych przez niemieckie władze okupacyjne z miejscowości Nowa Ruda wzniesiony zostanie w centralnej części tej miejscowości, na działce 742/1. W ramach…

Czytaj całość

Podlaskie. Marszałek przekazał „czeki” na renowację podlaskich zabytków

Milion złotych z budżetu województwa podlaskiego zostanie przeznaczonych na renowację trzydziestu podlaskich zabytków. Zdecydowana większość beneficjentów to parafie, w tym także te z terenu diecezji łomżyńskiej. Symboliczne czeki zostały już wręczone na dziedzińcu Pałacu Branickich.  –  Po raz pierwszy w historii województwa podlaskiego władze regionu przeznaczają tak wysoką kwotę  z budżetu samorządu na renowację zabytków.…

Czytaj całość

Dotacje dla gmin z subregionu łomżyńskiego

Gminy Turośl i Stawiski rozbudują wodociągi a gminy Łomża i Jedwabne wyremontują budynki szkół. Pomoże im w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przyznana w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Stawiski i Turośl – te gminy podpisały umowę o dofinansowanie wodociągów. Dzięki tej dotacji gmina Stawiski rozbuduje stację uzdatniania wody we wsi Sokoły. Otrzyma na…

Czytaj całość