TwitterFacebook

Tag: zarząd województwa podlaksiego

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w Szczuczynie

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania projekt zgłoszony w ramach konkursu RPOWP przez gminę Szczuczyn. Ma on kompleksowo rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji miasta. Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej i Sportowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Kilińskiego, Przelotowej, Krzywej, Sobieskiego i Łomżyńskiej.…

Czytaj całość

Roman Nojszewski rekomendowany na dyrektora szpitala w Łomży

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego obradowała komisja konkursowa, mająca za zadanie wyłonić najlepszego jej zdaniem kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomży. Wstępnie do konkursu zgłosiło się 11. kandydatów, natomiast przed komisją stawiło się 10. Jak ustaliliśmy jeden z kandydatów wycofał swoją ofertę. Po wielu godzinach pracy komisja konkursowa…

Czytaj całość

Renata Szymańska dyrektorem WOPiTU w Łomży

Renata Szymańska nowym dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Zarząd Województwa Podlaskiego zaakceptował dziś wyniki przeprowadzonego konkursu i powołał Renatę Szymańską na stanowisko dyrektora łomżyńskiej placówki. Nowa szefowa związana jest z ośrodkiem w Łomży od wielu lat, pracuje tam od 1992r.: najpierw jako instruktor terapii uzależnień, potem jako koordynator Dziennego Oddziału Terapii…

Czytaj całość