RN
TwitterFacebook

Tag: ZGO łomża

Region. PSZOK wznawia przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku (28 września 2020 r.) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Akademicka 22) ponownie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe od mieszkańców Miasta Łomży, Gminy Łomża oraz Gminy Piątnica. Odpady nieodpłatnie można oddawać w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 16:00. Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów…

Czytaj całość

ZGO: Inwestycje w zwiększenie poziomu recyklingu w Zakładzie Gospodarowania Odpadami

Konieczność zwiększenia poziomu recyklingu wynika z obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 roku. Priorytetowym czynnikiem przemawiającym za nieodzownością realizacji planowanej inwestycji są również cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych wskazane w Krajowym Planie Gospodarowania…

Czytaj całość

ZGO: Rozbudowa i modernizacja RIPOK w Czartorii

Głównym założeniem projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, woj. podlaskie” jest przygotowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży do przetwarzania, zapewnienia skutecznego odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu zawartych w odpadach selektywnie zbieranych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego dla zmodernizowanej sortowni odpadów wraz z obiektami przyległymi.…

Czytaj całość

Łomża: Zbiórka “Ekologia za sadzonkę” przy parku Jana Pawła II

W piątek, 11 października br. o godz. 10.00, na parkingu przy ul. Prusa 18 rozpocznie się akcja wymiany sadzonek drzew i krzewów za surowce wtórne takie jak: makulatura, plastikowe butelki, baterie lub puszki aluminiowe. Akcja organizowana jest przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim w Łomży i pod honorowym patronatem…

Czytaj całość

Jest propozycja stawek opłat za odpady komunalne w Łomży

W środę 30 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej, poprowadzone przez zastępcę prezydenta Andrzeja Garlickiego. Uczestniczyli w nim również pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. W jego trakcie omówiony został temat planowanych zmian w opłatach za odpady komunalne oraz czynniki mające wpływ na koszty gospodarki śmieciowej. Przedstawione…

Czytaj całość

Prezes ZGO w Łomży tłumaczy podwyżkę cen za przyjęcie odpadów

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał dokument, na mocy którego od 1 marca wzrośnie opłata za przyjęcie odpadów. O podwyżkę wnioskował prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Jan Perkowski. Ceny na tzw. bramie, czyli w momencie gdy odpady trafiają na składowisko, mają wrosnąć o 40 procent. To zapewne przełoży się na cenę za odbiór i wywóz odpadów, jaką…

Czytaj całość

Czy Łomża będzie drugim Neapolem?

Na środowej sesji Rady Miejskiej Łomży większość radnych odrzuciła wprowadzony na początku obrad projekt uchwały dotyczący podwyżki cen za odbiór i wywóz śmieci z miasta. Obowiązująca umowa kończy się z dniem 31 stycznia. Nowe rozstrzygnięcia zakładały podwyżkę. W takim razie co dalej? Czy Łomży grozi przydomek „drugiego Neapolu”? Te obawy są co najmniej przedwczesne, a…

Czytaj całość

Edukacja ekologiczna poprzez zabawę w Kolnie [FOTO]

W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu zaprezentowano dziś (23.11) spektakle promujące świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej z okolicznych gmin. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży. Dzisiejsze spektakle są kontynuacją działań edukacyjnych jakie prowadzi ZGO dla młodych ludzi z 18 gmin, od których zbiera odpady. Zakład organizuje różne konkursy i przedstawienia.…

Czytaj całość