RN
TwitterFacebook

Rusza proces beatyfikacyjny ks. Hamerszmita

Ruszył kolejny, formalny etap procesu beatyfikacji znanego suwalskiego księdza Kazimierza Hamerszmita. Biskup ełcki Jerzy Mazur podczas uroczystej liturgii ustanowił w niedzielę w Suwałkach tzw. trybunał diecezjalny tego procesu.

W niedzielę mija dwudziesta pierwsza rocznica śmierci księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita. Biskup Mazur odprawił mszę w intencji beatyfikacji księdza Hamerszmita.

Kanclerz ełckiej kurii ks. dr Marcin Maczan, który jest delegatem biskupim w tym procesie, wyjaśnił PAP, że ustanowienie trybunału diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym oznacza, że wkracza on w formalny etap, co oznacza np. przesłuchania świadków.

– Od tego momentu można zbierać wreszcie zeznania świadków. Nie można czekać dłużej, bo świadkowie umierają – mówił ks. Maczan. Zaznaczył, że świadkami są osoby, które znały księdza Hamerszmita w różnych momentach jego życia. – Mogą powiedzieć coś bardzo ważnego i konkretnego o jego życiu, a nie to, co o tym słyszały. Zawsze mogą się zgłosić kolejni świadkowie – dodał ks. Maczan.

Przypomniał, że w 2007 r. biskup ustanowił postulatora w tym procesie; do tej pory toczyły się procedury administracyjne, np. zbieranie dokumentów, sprawdzanie ich, szukanie opinii. Potencjalni świadkowie mogą się zgłaszać właśnie do postulatora, który dokumentuje “sławę świętości” ks. Kazimierza Hamerszmita.

– Natomiast teraz zaczyna się etap typowo sądowy. Oznacza to, że powołany jest trybunał, który te wszystkie zebrane dotychczas dokumenty zaczyna realnie sprawdzać – mówił ks. kanclerz. Trybunał przesłucha także ok. 30-40 świadków (na początku procesu beatyfikacyjnego było ich więcej, niektórzy zmarli). Po przeprowadzeniu wszystkich tych czynności zamyka się formalnie proces beatyfikacyjny i wszystkie dokumenty – po przetłumaczeniu, sprawdzeniu i opieczętowaniu – zostaną wysłane do Watykanu. Ile potrwa rozpoczęty w niedzielę etap – nie wiadomo. – Nie możemy się spieszyć – podkreślił ks. kanclerz.

W skład powołanego trybunału wchodzą: przewodniczący (formalnie jest nim bp Jerzy Mazur, ale jego obowiązki spełnia później wyznaczony delegat biskupa), promotor sprawiedliwości (sprawdzający m.in zgodność procesu z prawem kanonicznym) oraz dwóch notariuszy i kursor (osoba dostarczająca dokumenty, korespondencję).

Kazimierz Aleksander Hamerszmit urodził się – jak podaje kuria ełcka 12 grudnia 1916 r. w Kołakach Kościelnych koło Zambrowa (Podlaskie). Święcenia kapłańskie uzyskał w Łomży w 1939 r. W latach 1940-1945 był więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych m.in. Dachau. Posługę kapłańską sprawował m.in. w Grajewie, Augustowie, Ostrołęce, Łomży. Posługę w Suwałkach w parafii św. Aleksandra sprawował w latach 1965-1986.

“Zmarł w Suwałkach 5 lutego 1996 r. w opinii świętości. W lokalnym środowisku cieszył się wielkim szacunkiem, postrzegany jako człowiek dobroci i życzliwości. Jego gorliwość apostolska przejawiała się m.in. w ogromnym zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego, umiłowaniu konfesjonału, trosce o katechizowanie dzieci i młodzieży, a także w trosce o biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku” – podaje ełcka kuria.

– Mamy do czynienia z kapłanem, który pozostawił po sobie opinię człowieka rozmodlonego, świętego, dobrego, miłego dla ludzi, zatopionego w Bogu, który w swojej prostocie zawsze umiał i chciał pomagać ludziom – powiedział ks. Marcin Maczan.

pk / PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + seven =