TwitterFacebook

„Siła naszego kapłaństwa wypływa z Chrystusa” – Jubileusz 25-lecia kapłaństwa [FOTO]

W Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, dziewiętnastu prezbiterów świętowało jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. W katedrze łomżyńskiej, punktualnie w południe, ponad czterdziestu kapłanów, pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego wraz z biskupami: Paolo De Nicolo z Włoch oraz Tadeuszem Bronakowskim i Stanisławem Stefankiem, celebrowało uroczystą Eucharystię z tej właśnie okazji.

W pierwszych słowach homilii bp Janusz nawiązał do słów z pierwszego czytania, w którym została przedstawiona historia Abrahama i Izaaka. Nasze posługiwanie rozgrywa się wokół ołtarza. Jesteśmy, jako kapłani, sługami tego ołtarza – mówił biskup Janusz. Z tego ołtarza czerpiemy siłę, bo ten ołtarz byłby tylko meblem, czy wystrojem świątyni, gdyby na tym ołtarzu nie dokonywała się ta bezkrwawa ofiara – Eucharystia. Gdyby na nim nie pojawił się Chrystus, który później posila każdego z nas, którego, jako wierni, przyjmujemy do naszych serc. Siła naszego kapłaństwa wypływa z Chrystusa, który znajduje się na tym ołtarzu, z tej bezkrwawej ofiary, którą codziennie się posilamy. Ten ołtarz jest centrum każdego kapłańskiego życia – mówił pasterz diecezji.

Przypomniał też kapłanom jubilatom, iż dwadzieścia pięć lat temu wypowiedzieli swoje „fiat”. Dzisiejszy dzień to z jednej strony dzień dziękczynieniamówił bp Janusz, a z drugiej strony refleksji nad naszym Chrystusowym kapłaństwem i ciągłego pytania się w sercu: Czy czerpię te życiodajne soki z Chrystusa, z Eucharystii, z tej bezkrwawej ofiary? Czy moje całe życie poświęcone jest tylko Temu, którego dwadzieścia pięć lat temu wybrałem jako mojego Pana i Przewodnika? – stawił pytania biskup Stepnowski.

Na zakończenie pasterz diecezji zwrócił się z apelem do wszystkich kapłanów, celebrujących Eucharystię: Drodzy kapłani, wpatrując się w Chrystusa w białym opłatku, czy w tabernakulum, sięgajmy po to narzędzie modlitwy, które jeszcze bardziej czyni z nas uczniów Chrystusa, jeszcze bardziej czyni nas mężami modlitwy w dzisiejszym, jakże spragnionym modlitwy, świecie – zakończył homilię biskup.

W imieniu kapłanów jubilatów, na zakończenie Mszy św., głos zabrał ks. Szczepan Dobecki, który dokonał charakterystyki rocznika 1992 słowami z 1 Listu do Koryntian: Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi

W 1986 roku Seminarium zaczynało 43 młodych mężczyzn i, można powiedzieć, że ten rok to taki rok na raty. Bo część z nas odchodziła, część przybywała. Potem święcenia diakonatu i święcenia kapłańskie też na raty przyjmowaliśmy. I to jeszcze nie wszyscy w tej katedrze, bo był to rok reorganizacji administracji Kościoła Katolickiego w Polsce. Dlatego, nawet na naszym obrazku jubileuszowym, jest pięć miejsc święceń. I przez te lata kapłaństwa dwóch z nas odeszło, nie wytrzymało tego biegu, trzech odeszło do Pana. Wspominaliśmy dzisiaj i śp. ks. Sylwestra Domela i ks. Mariusza Łagunę, który posługiwał tutaj, w katedrze, jako wikariusz i śp. ks. Sławomira Sulewskiego. Niech Pan da im radość nieba – mówił w swoich wspomnieniach ks. Szczepan Dobecki. Przypomniał też, iż dzisiaj kapłani z rocznika 1992 rozrzuceni są po całym świecie, pełniąc rożne posługi w Kościele.

Na zakończenie życzenia jubilatom złożył proboszcz katedry ks. Marian Mieczkowski, a alumni łomżyńskiego seminarium wręczyli kapłanom róże. Po Eucharystii był jeszcze czas na wspólną fotografię i spotkanie, podczas którego były wspomnienia i rozmowy.

Kapłani, którzy w tym roku obchodzą 25 rocznicę święceń kapłańskich to:
ks. Franciszek Bieńkowski
ks. Krzysztof Brakoniecki
ks. Jerzy Ciak
ks. Andrzej Dmochowski
ks. Szczepan Dobecki
śp. Sylwester Domel
ks. Stanisław Dziekoński
ks. Dariusz Ferenc
ks. Sławomir Gagacki
ks. Jarosław Gniedziejko
ks. Jarosław Gołaszewski
ks. Mirosław Korenkiewicz
śp. ks. Mariusz Łaguna
ks. Dariusz Nagórski
ks. Jerzy Niestępski
ks. Bogusław Ofman
ks. Stanisław Ołów
ks. Krzysztof Przyborowski
ks. Robert Rekuć
ks. Bogusław Samsel
ks. Marek Sewastynowicz
ks. Andrzej Stypułkowski
śp. ks. Sławomir Sulewski
ks. Jan Szczubełek
ks. Grzegorz Śniadach
ks. Jacek Turecki
ks. Andrzej Żdanuk

Joanna Ekstowicz

1 komentarz

  1. Wanda Odpowiedz

    wszystkim kapłanom życzę wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej, a szczególnie swojemu koledze z klasy LO Augustów, ks. Andrzejowi Żdanukowi, Krzysztof Cieciuch z żoną Wandą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *