RN
TwitterFacebook

Czyżew: Kolejne ulice są przebudowywane

Dzieje się na ulicach Czyżewa. Obecnie trwają intensywne prace przy budowie ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej.

W ramach inwestycji założono: budowę nawierzchni jezdni bitumicznej o łącznej dł. 512 m i sz. 6,00 m, ciągu pieszo–rowerowego o sz. 3,00 m, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia, kanału technologicznego oraz kanału sanitarnego. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wody zostanie wykonana w granicach pasa drogowego ulicy Jaśminowej i Apoznańskich.

Pracami na tej inwestycji zajmuje się Inżyniera Lądowa Bracia Jurczuk s.c. Całkowita wartość zadania wynosi 2 842 436,80 zł, w tym ul. Apoznańskich 896 164,58 zł, a ul. Jaśminowa 1 946 272,22 zł. Gmina Czyżew pozyskała dofinansowania na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych o wartości 973 967,73 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 332 680,85 zł.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót od dnia podpisania umowy (02.09.2019r.) do dnia 30.10.2020r.

UM Czyżew

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *