RN
TwitterFacebook

Gmina Boguty-Pianki: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na finiszu

W Zawistach-Dworakach kończy się modernizacja stacji uzdatniania wody. Jest największa tego typu instalacja w gminie Boguty-Pianki.

Stacja uzdatniania wody obejmuje ona swym zasięgiem 34 miejscowości, w tym także w gminach Klukowo i Czyżew w województwie podlaskim. Cały obszar do którego dostarczana jest woda poprzez sieć wodociągową wynosi blisko 92 km kwadratowe.

By zabezpieczyć stały dostęp do wody pitnej mieszkańcom trzech gmin powstają właśnie na terenie SUW Zawisty-Dworaki dwa zbiorniki wyrównawcze (retencyjne). Każdy ze zbiorników ma pojemności 100 m3 ( średnica 4,85 m, wysokości 7,7 m). Komora zbiornika wykonana będzie z blachy nierdzewnej, zaizolowana płytami z wełny mineralnej i osłonięta od zewnątrz powłoką z blachy ocynkowanej. Dodatkowo planowane jest w ramach zadania wykonanie instalacji doziemnych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres prac obejmuje także montaż zestawu hydroforowego o wydajności 141 m3 /h. Zbiorniki wraz z towarzyszącą infrastrukturą pozwolą gromadzić zasoby wody na okresy zwiększonego jej poboru np: w okresie zwiększonych temperatur. Jest to szczególnie istotne w okresach pojawiających się coraz częściej niedoborów wód w tym szczególnie wody pitnej. Zbiorniki pozwolą na zabezpieczenie dodatkowej objętości w cyklu dobowym w przypadku niedoborów istniejącego ujęcia. Szczególnie istotna rola powstającej infrastruktury wynika w sytuacjach zagrożenia pożarowego na obszarze działania ujęcia.

Pierwotnie cała inwestycja miała być finansowana ze środków własnych gminy, ale po kilku miesięcznych staraniach pojawiła się szansa pokrycia kosztów inwestycji ze wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W takim przypadku koszty budowy pokryte zostaną w kwocie 911 570,00 zł z udzielonej pożyczki, która zgodnie z zasadami programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” będą mogły zostać umorzone w 50 %. Taki mechanizm finansowy pozwoli w perspektywie kilku lat zaoszczędzić w budżecie gminy ponad 450 tys. złotych. Zakończenie prac przewidywane jest z końcem listopada tego roku.

Gmina Boguty-Pianki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *