TwitterFacebook

Otwarcie dróg w Czyżewie

Od zwiedzania „Muzeum Ziemi Czyżewskiej” rozpoczęła się uroczystość otwarcia inwestycji zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. „Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia”. W ramach tego programu zrealizowano przebudowę drogi Czyżew Ruś Wieś-Ołdaki Magna Brok, ul. Kolejową od dworca PKP do granicy gminy Czyżew i odcinek drogi na terenie gminy Klukowo o łącznej długości 8,888 km i całkowitej wartość inwestycji 4.778.258,47 złotych, z czego udział Województwa wyniósł 2.372.283,16 zł.( około 50 % ), Powiatu 1.184.958,30 zł., Gminy Czyżew 711.898,71 zł. i Gminy Klukowo 509.118,30 zł.

Na uroczystość otwarcia i poświęcenia inwestycji przybyli: przedstawiciele administracji rządowej w osobach wiceministra RiRW Jacka Boguckiego i wojewody podlaskiego Bogdana Paszkowskiego, samorządowcy: starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i wicestarosta Leszek Gruchała, gospodarze gmin: Czyżew – burmistrz Anna Bogucka i wójt gminy Klukowo Piotr Uszyński, radni Rady Powiatu i radni rad gmin Klukowo i Czyżew, komendanci Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, dyrektor i z-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz prezes Przedsiębiorstwa „TRAKT”- wykonawcy inwestycji. Po ceremonii przecięcia wstęgi, ks. kanonik Eugeniusz Sochacki odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał poświęcenia drogi.

W przemówieniach swoich zarówno pan minister, wojewoda, starosta, pani burmistrz jak i wójt gminy Klukowo, podkreślali znaczenie realizowanych sieci dróg w układzie komunikacyjnym Podlasia dla poprawy warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bardzo dobrą współpracę pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej – powiatowej i gminnej przy realizacji tak ważnych dla regionu zadań.

UM Czyżew

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *