RN
TwitterFacebook

Parafia pw. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych świętowała 525-lecie istnienia [FOTO]

Świętowanie tak zacnego jubileuszu zostało połączone z dożynkami parafialnymi oraz poświęceniem pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego a także pobłogosławieniem sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Biskup Tadeusz Bronakowski pobłogosławił też znajdujące się w pobliżu kościoła Rondo Niepodległości Polski.

Za 525 lat budowania materialnej i duchowej świątyni wspólnota dziękowała Bogu i ludziom podczas uroczystej Mszy św., sprawowanej przez dwudziestu ośmiu kapłanów pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego.

W homilii biskup Tadeusz nawiązał do historii parafii i jej patrona.

Gromadzimy się na uroczystości, która w niezwykły sposób pokazuje nam jak przeszłość i historia splatają się z teraźniejszością. Wpatrujemy się dzisiaj w Kuleszach Kościelnych w postać św. Bartłomieja Apostoła – patrona parafii. To postać historyczna, ktoś kto żył wiele wieków przed nami, ale jednocześnie przywołujemy słowa św. Jana Pawła II, że „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Święci wołają o świętość.” Jak mówi prefacja o świętych „przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych Bóg obdarza Kościół nową mocą i daje nam dowody swojej miłości. Przykład Świętych nas pobudza a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia.” A więc święty Bartłomiej nie tylko trwa pośród nas, w tajemnicy świętych obcowania, on pragnie naszej świętości, jego przykład nas pobudza.

Biskup Bronakowski przypomniał też zebranym, iż do świętości powołani są wszyscy:

Rzeczywiście świętość to wielkie zadanie dla każdej i każdego z nas – o tym przypomina nam często papież Franciszek. W jednej z homilii tak pięknie uczył nas, że święci nie są super ludźmi i nie urodzili się doskonali. Świętość to nie przywilej niewielu, lecz powołanie dla wszystkich. Święci to osoby, które zanim dostąpiły chwały nieba, prowadziły normalne życie z radościami i bólami, trudami i nadziejami. (…) Jesteś osobą konsekrowaną – bądź świętym, żyjąc radośnie swoim powołaniem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką – bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem – bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie swoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem – bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę – bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych.

Nawiązując do jubileuszu parafii celebrans przypomniał historyczne uwarunkowania powstania parafii.

Parafia została erygowana 31 października 1493 roku przez biskupa Łuckiego Jana II Andruszewicza – aż trudno objąć nam wyobraźnią ten okres. To było zaledwie 50 lat po tym jak Gutenberg wynalazł druk, zaledwie dwa tygodnie przed erygowaniem parafii, wyprawa Krzysztofa Kolumba dotarła do wybrzeży Ameryki Północnej, a więc ta wspólnota została powołana w czasie, w którym świat obserwował zmierzch średniowiecza, nadchodziły nowe czasy. Dla mieszkańców tych terenów również rozpoczęła się „nowa era”. Od tamtych burzliwych czasów kolejne pokolenia, żyjące na tej ziemi, zachowywały wiarę w Chrystusa i starały się żyć zgodnie z jego Ewangelią. W tym okresie Polacy tworzyli wielokulturowe imperium Jagiellonów, aby następnie zatracić Ojczyznę i przeżyć bolesne dziesięciolecia zaborów. Kościół i polskie rodziny stanowiły ostoję dla marzeń o wolności i niepodległości. Przecież to obecny kościół, w którym się znajdujemy, zaczął być budowany jeszcze w czasach zaborów a budowę dokończono już w niepodległej Polsce. Dzisiaj dziękujemy za wieki i dekady, które dokonywały się w tej parafii i w obecnej świątyni. Widocznym znakiem naszej wdzięczności są piękne witraże – niech zatem za tą materialną ozdobą pójdą również nasze osobiste czyny i postawy godne pięknej postawy tej wspólnoty.

Na zakończenie homilii biskup Bronakowski zaapelował o odpowiedzialność za zdobytą wolność.

Nasza obecna wolność jest darem i bezcennym dziedzictwem. Otrzymaliśmy ją od minionych pokoleń. O ten dar musimy się dzisiaj bardzo troszczyć, musimy go bardzo pielęgnować i z Bożą pomocą chronić i umacniać.

W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele parlamentu, rządu – z ministrem Jarosławem Zielińskim, władz wojewódzkich z Wojewodą Podlaskim Bogdanem Paszkowskim i Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim, na czele. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował prezydencki kapelan ks. Zbigniew Krasa, który podarował wyjątkowy prezent.

Przybywam, by się z wami modlić, by się wam pokłonić, by się z wami cieszyć parafii z tej pięknej uroczystości jubileuszu parafii – mówił prezydencki kapelan. Przeżywacie bowiem 525 rocznicę powstania parafii. Dobrze by było, aby dzieci zapytały rodziców, albo obecny ksiądz proboszcz poprzedniego księdza proboszcza, który jest z nami, jak to było w 1993 roku, kiedy obchodziliście jubileusz 500-lecia tej parafii, bo na pewno warto przekazywać takie informacje, takie dziedzictwo i takie piękne wspomnienia. Dzisiaj do tych pięciu wieków dodajemy jeszcze 25 lat tej wspólnoty Ludu Bożego, gromadzącego się w tej świątyni, czy wcześniej w poprzedniej, w imię Jezusa Chrystusa. Ludzie wierzący to ludzie trzech miłości: miłości do Boga, do człowieka i do Ojczyzny. (…) Właśnie takiej miłości słowem i życiem uczył kard. Wyszyński. Mówił kiedyś „z wiary płynie miłość do Boga, a przez Boga w Chrystusie do wszystkich ludzi”, a w innym miejscu „dla nas największa miłość po Bogu to Polska”. W imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy życzę tutejszej wspólnocie parafialnej i wszystkim zebranym – trwajcie i rozwijajcie w sobie te trzy miłości: do Boga do człowieka i do Ojczyzny, czyli Polski.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy ks. Zbigniew Krasa przekazał parafii upominek, w postaci ikony Matki Bożej Częstochowskiej i życzył wszystkim bożego błogosławieństwa. „Niech Bóg wam błogosławi, niech Matka Boża was wspiera w codziennym trudzie, a tutaj w Kuleszach Kościelnych to przede wszystkim trud pracy na roli i trud wychowania młodego człowieka, by w Polsce nie brakowało chleba, Kościołowi nie brakowało dobrych kochających Ojczyznę, człowieka i Boga ludzi.”

Niestety pogoda pokrzyżowała plany radosnego świętowania na parafialnym festynie, bo zarówno poświęcenie i odsłonięcie pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego, jak i parafialny festyn, odbywały się w strugach ulewnego deszczu.

JE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *